BOKTIPS: “Freedom forever” av Roar Mikalsen

Ny norsk bok på Kolofon Forlag!

Denne boken inneholder den mest oppsiktsvekkende informasjonen du kan tenke deg.

Boken er formet som en borgers argument overfor systemet, og forfatteren viser her blant annet:
Hvorfor det er så stor avstand mellom hva våre politikere sier og hva de faktisk gjør. De reelle årsakene til dagens økonomiske kollaps, og hva som må gjøres for å unngå at noe lignende skjer igjen. At kigen mot terror og krigen mot narkotika idag er de største samfunnsmessige belastningene vi har.

Og hvordan det har seg at disse hodeløse krigene fortsetter som før, selv om deres samfunnsmessige konsekvenser målt i menneskelig lidelse, er like iøynefallende som de er forutsigbare. Han setter til sist alt dette inn i en videre kontekst, og peker også ut konstruktive løsninger og veien videre.

Det er et sammenhengende tilstandsbilde forfatteren legger frem, og analysene bygger på en rekke bøker som i vår samtid er forsøkt sensurert og/eller fjernet fra jordens overflate. Dette er med andre ord summen av all den informasjonen som våre ledere har forsøkt a holde unna folkets bevissthet, og det er også et kart som stemmer langt bedre med terrenget enn hva de offisielle sannheter selv evner å definere.

Advertisements

One Response

  1. Roar Mikalsens nyeste bok Human Rising, kan lastes ned gratis her:
    http://radiofri.com/hr.html

    Denne boken er et oppgjør med narkotikalovgivningens manglende troverdighet. Les den.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: