Anthony Sampson

Anthony Sampson

En omtale av bøkene “Seven Sisters” om oljeselskapene, “Arms Bazar” om våpenindustrien og “The Moneylenders” om finans og bankindustrien.

Alle bøkene er skrevet av engelskmannen Anthony Sampson, som har lang erfaring som journalist. Han var også sekretær for den FN-nedsatte Brandt-Nor/Sør-kommisjonen på 1970-tallet, så han har hatt nær kontakt med ledere av flernasjonale industrier.  Han bodde 25 år i Sør-Afrika og kom tilbake til London på slutten av 1950-tallet.  Forfatteren han en fengende fortellerstil og formulerer seg godt.  Spennende lesing, humoristisk, sitater, anekdoter -og deprimerende avsnitt.  Flere navn på sentrale aktører i de respektive industriene går igjen i alle tre bøkene.

Sampson beskriver de multinasjonale selskapene / kapitalismen på deres premisser uten å være misjonerende, men måten han forteller historien på viser at han er sterkt kritisk til den herskende moral, på tvers av alle demokratiske idealer.  Han viser hvordan disse menneskene/som resten av verden, er fanget i en økonomi som er korrupt.  Det er mange henvisninger til supplerende litteratur, biografier osv.  Bøkene er både spennende og interressante for den som søker svar på hvordan verden fram til våre dager er blitt skrudd sammen.

SEVEN SISTERS

De store oljeselkapene og deres virksomhet.

“Fortjenesten på olje ser ut til å følge en usynlig rørledning rett i private lommer.”
– Lloyd George 1920

“Feilen med USA er at man ikke kan vinne et valg uten oljeblokken, og man kan ikke styre med den.”
– FD Roosewelt 1939

I SevenSisters presenterer forfatteren oss for en både dramatisk og forunderlig historie; Historien om oljekapitalens verdensomspennende makt og innflytelse på det politiske og menneskelige plan. Hvordan har det seg at verdens største og viktigste industri er dominert av syv selskap? Hvordan kan vestlig regjeringer overlate en rekke diplomatiske funksjoner til disse selskapene? Han viser også hvordan USA spiller på to hester i f.eks. midtøsten. Alle svarene kommer ikke alltid like tydelig frem, men kjenner man noe til hvordan kapitalismen og innviede herreklubber fungerer på topplan, er dette ingen stor gåte. Byråsjefer, departementsråd og andre embedsmenn i statlige byråkratier, mange med samme ring, og som i brevs form gjerne tiltaler hverandre som “broder”, er den grå eminense i de fleste av selskapenes hjemland.

Det er mange gode karakteristikker av oljemagnater opp gjennom historien, intervjuer med alt fra Sjahen av Iran til Rothchilder, Rockefellere og saudi-arabisk kongelige. Sampson stiller også spørsmålstegn ved produsentlandenes tilsynelatende kontroll over egen oljeutvinning, etter oljekrisen på 1970 tallet. Forfatteren er aldri lettvint eller overfladisk, men underbygger alt han presenterer.

VÅPENBAZAREN

Rustningsindustrien, salg og bestikkelser i internasjonal våpenhandel.

“Våpen betyr pengesystemets logikk i den ytterste konsekvens.”
– Steven Spender

Våpenbazaren er en bok om våpenhandel slik den har utviklet seg fra Alfred Nobel og Fredrik Krupp` dager (ca1850) og fram til det enorme oppsvinget som startet for ca 30 år siden i midtøsten. Den handler om Dassault, Vickers, Northrop, Lockheed-Martin og statlige regjeringer/utenriksdep, -agenter, prinser, statsministere, skandaler og virksomhet man aldri hører om i norske media. Avsløringene i USA om Northrop og Lockheeds virksomhet verden rundt representerer et sjeldent kildemateriale og har avdekket et nett av korrupsjon og bestikkelser verden over, likedan med engelske og franske våpenselskap. Hensynsløse salgskampanjer og naiv sløsing med kjempesummer.

Boka viser hvordan våpenselskapene i sine fremstøt internasjonalt er blitt stadig tettere knyttet til offentlige personer i sine hjemland. [For Norges del: Kongsberg, Raufoss versus LO / Kongehuset(norsk export) og avgående (angreps)forsvarstopper som ansettes i bilfirmaet Rhøne-Selmer ! Lockheeds kontakt.]

Sampson retter også søkelyset mot våpenoppbyggingen i den 3. verden hvor våpenoppkjøp oftere blir bestemt av produsentlandenes eksportinteresser enn av kjøpernes forsvarsbehov. Ved hjelp av et bredt spekter av tilgjengelige dokumenter og kilder, tegner Sampson et finkornet og nyansert bilde av hvordan internasjonal våpenhandel har utviklet seg, og hvorledes selskaper/selgere er blitt fanget i systemer av en nådeløs konkurranse. Også hvordan regjeringene i hjemlandene ofte stimulerer selskapene til økt produksjon og eksport for å bedre økonomien/handelsbalansen. Han tar også for seg “problemene” med kontroll av våpensalg og antyder hvordan konkurransen på våpenmarkedet og ukontrolert oppbygging kan begrenses, men ikke avskaffes. Gjennom samtaler med en rekke av våpenindustriens ledere gir han en levende skildring av dette spesielle miljøet og de motiveringer som har drevet disse mennene dit de er.

THE MONEY LENDERS

Bankers in a dangerous World.

“Ingen formaning kan redde et samfunn som har bestemt seg for å bli rik i en fart.”
– Lord Overstone 1870

“Den prosessen bankene følger når de skaper “nye” penger er så enkel at ingen vil tro det.”
– JK Galbright

Tredje bok handler om det internasjonale bankvesenet/kapitalismen. Boken gir en historisk oversikt over utviklingen fra 1400 tallet og framover med særlig vekt på rollen i internasjonal politikk. Banker flytter milliarder over grensene og har makt til å slå hele nasjoner konkurs (f.eks Island). Finans- og bank-kriser har kommet med jevne og tettere intervaller helt siden bankvesenet ble satt i system i Europa. Boka gir mange fakta om internasjonal banking inkludert WB og IMF.

Forfatterns interesse for den rolle internasjonale bankdirektører spiller, fikk han ved hjemkomsten fra Sør-Afrika til London, der han opplevde kontrasten mellom den usikre verden i de svarte bysamfunn i Afrika og de sikre vurderingene gjort tusen mil borte. Sampson har for det meste konsentrert seg om det politiske elementet, og brukt de tradisjonelle metodene journalister bruker:
-snakke med stort antall bankfolk og politikere,
-beskriver/intervjuer skarpt og nyansert ledende personer innen banking (f.eks Rockefeller og McNamara)

Finansfyrster har ikke vært favorittemne hos journalister, forfattere og dramatikere. Skives det om bankfolk tendenderes det til å beskrive dem som onskapsfulle figurer som feks. Shylock hos Shakespeare. Trollope, Zola og Dreiser har skrevet mer om de uvørne som fort blir rike og går konkurs, enn om den stabile og lukkede livsførsel til finansmagnatene som låner ut andre folks penger, industriellt. Styremedlemmer og bankdirektører beskriver sin verden i metaforer og abstrakte formuleringer, som om renter og inflasjon og konsekvensene av det, er narturgitte fenomen. Dette er en holdning som massemedia og utdanningsinstitusjoner idag er med på å opprettholde.

—————————————-
Bøkene er oversatt til norsk og utgitt på Tiden forlag rundt 1980, men er høyaktuelle fortsatt idag. Så mye har ikke verden forandret seg. De samme mekanismene som dengang, griper fortsatt inn i hverandre. Deichmann har også bøkene.

Stopp HAARP!

Img_4881_med

Regn regn regn! Stort sett hver dag er været over Østlands-området HAARPet.  Derfor er det regn og kaldt i August, skyer som ikke beveger seg på flere dager,  17 grader og snøfritt i Februar, giftig luft hele tiden, og stort sett meget skiftende og Schizophrent vær-mønster.  Dårlig vær i helgene for å gjøre folk deprimert bl.a. om våren.  Det går også et værskille over Sinsen-krysset.  Vi mistenker Globusen i Østmarka og Tryvann som generatorene, og en linje mellom disse passerer ca. midt i Sinsenkrysset.  Noen venner på vei til Svinesund i sommer fortalte at den hel-dekkende tåkeskyen over Østlandet stoppet midt på broen til Sverige, merkelig nok.  Der får vi nok ikke kødde med været, kun innenfor riksgrensen kan psykopatene gjøre som de vil!

Jeg har selv ligget på taket i solen og sett hvordan skyene begynner som små marmorerte tråder på himmelen, ligge pent og pyntelig ved siden av hverandre og vokse til de plutselig er store nok.  Deretter beveger de seg ikke i det hele tatt på mange timer.  Det er som om et teppe blir vevd over himmelen, og et skylag dekker Oslo sentrum resten av dagen.  Skylaget befinner seg også i et sjikte av atmosfæren som er svært unaturlig og utrolig nok nytt sted for skyer å oppholde seg i.  Dette ble det skrevet litt om i avisene i sommer også, men helt uten bunn og forklaring selvfølgelig.

HAARP/EISCAT er noe alvorlig dritt, og overgår CO2 problemet 10 høye ganger minst, og MÅ STOPPES snarest!  CON oppfordrer til sabotasje av HAARP anleggene siden de utelukkende brukes til population control og andre militære/degenererende formål.

Orgonitter er våpnet man bruker!  Man graver dem ned ved mobil-antenner og HAARP-master  og andre steder med ekstremt dårlige energier, som fengsler og sykehus.  CON tror ikke på å spre frykt, derfor følger vi opp med positive måter å løse problemene vi står over på.

Her har du en HAARP-kyndig sin advarsel, Dr. Nick Begich:

“Angels still don´t play this HAARP”

13. Desember (merk dagen!) 2006, var det utrolig Nordlys over Oslo.  Aurora Borealis fenomenet den kvelden var ekstremt.  Det var som bølger av grønt lys bare rullet og rullet over himlen i mange timer.  En dag, mye senere, gikk det opp for meg at det var HAARP og ikke ett naturlig skue.  Men utrolig var det lell!  Barne-TV har en annen forklaring, men det er nok en kombinasjon av begge fenomenene tror jeg.