Jon Wessel-Aas: FRA hotar oss norrmän


Swedish FRA and US Echelon in clear violation of international law

I kampen mot terrorism och organiserad kriminalitet, och i takt med att statens kontroll över med vem och om vad vi kommunicerar, har dessa principer utholkats.

FRA-lagen är ett uppenbart exempel på det, detsamma gäller för EU:s datalagringsdirektiv.

Datalagringsdirektivet påverkar Sverige och Norge på samma sätt. FRA-lagen däremot är inte bara illa ur ett svenskt perspektiv, utan särskilt problematisk för norska medborgare.

FRA-lagen innebär att den svenska staten, som definierar sina mål mycket diffust, kan övervaka all europeisk kommunikation som passerar Sveriges gränser.

Den svenska regeringen har också sagt att det specifikt är utländsk kommunikation som är målet för övervakningen. Med andra ord omfattas större delen av norsk kommunikation med resten av världen.

De integritetsskyddade åtgärderna som ska skydda den personliga integriteten gäller endast för svenska medborgare. Norska medborgare – som står utanför det skyddet – är därmed rättslösa.

The norwegian resistance surfaces in Sweden through SVT.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: