BOK: TOVE STEINBO – Hva skjer i Norge?

Screen shot 2009-10-30 at 12.10.18 PM

En debattbok fra den bekymrete borgeren som tar ordet

Har folket og politikerne skilt lag her i landet? Lever politikerne i sin egen boble? Er det et folkelig opprør på gang, ikke nødvendigvis fra studenter og arbeiderklasse denne gangen, men fra middelklassen? Løftebrudd, pengeskandaler, korrupsjon, politiske spørsmål som blir fortiet eller tabuisert – hvordan er egentlig situasjonen i kongeriket foran valget i september?
Tove Steinbo er den bekymrete bestemoren som tar ordet, stiller ubehagelige spørsmål og maner politikere og byråkrater til ansvar.

Vi har det godt i Norge. Likevel øker misnøyen med politikere og deres forvaltning av våre verdier og økonomiske ressurser.

De politiske nettverkene er blitt for tette, og vi har etter hvert fått mindre og mindre innflytelse over hvem som styrer Norge.

Politikerne tar ikke signalene fra velgerne.

Hva er da vitsen med å stemme?

Ønsker du en innleder til en dialog, debatt eller diskusjon om aktuelle samfunnsspørsmål? Ta kontakt på telefon eller e-post. Mobil 92 28 83 72

 

One Response

  1. This was a great read though! Thanks..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: