Norge går mot et totalitært styre!

Schjøtt Pedersen

Den norske regjeringen går mot et totalitært styresett. Grunnleggende parlamentariske prinsipper brytes og avgjørelser tas uten demokratisk kontroll. Det er en spennende tid vi lever i. Det er tendenser som samlet sett gir inntrykk av politisk omveltning.

Stikkordene er “Fredsnasjonens hemmeligheter”, “Statssekretær med skjulte oppgaver” og “Datalagringsdirektivet”. Det er flere saker som bygger opp under dette, det er ikke noe nytt at avgjørelser tas i korridorer og at enkelte maktposisjoner utnyttes. Men jeg har kun tatt opp disse sakene som har vært i media nå. Jeg prøver ikke å mene noe her, jeg vil bare gjøre oppmerksom på at det er dette som faktisk skjer. Ingen opposisjon Norge har mistet sitt siste opposisjonsparti.

SV pleide å være mot krig, mot NATO i Afghanistan, for fred og nedrustning av det norske militæret. Etter de fikk plass i regjeringen har de gått med på NATOs krigføring, og en betydelig opprusting av militæret. Tidligere gikk de imot norsk investering i et amerikansk våpenfirma, i regjering kjøpte de jagerfly for 140 mrd. Kr. fra samme firma. Dette var ifølge Erling Borgen en avgjørelse som ble tatt mellom tre personer, uten at noen har blitt orientert om bakgrunnen for avgjørelsen. Altså uten demokratisk kontroll. Skjult agenda.

At vi skal ha en statsråd som ikke skal møte i stortinget, og som ikke har noen synlig portofølje bryter med grunnleggende parlamentariske prinsipper. Kanskje det er fornuftig at vi skal ha en visestatsminister, hvis det er det det er snakk om. Men noe kontrollorgan må vite hva som foregår. Totalkontroll Innføringen av datalagringsdirektivet innebærer at alle borgere skal overvåkes, alle bevegelser på internett, og alle telefonsamtaler og sms skal registreres med gms-lokasjon. Dette er en betydelig politisk omveltning. Vi skal altså ha et maktregime som skal ha total kontroll over alle innbyggere. En totalitærstat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: