Norge starter krig i Sudan

Ja, du leste rett. Fredsnasjonen er er i full aktivitet, og har satt agendaen for 2010. Nasjonen vår er i ferd med å starte krig i Sudan. Strategien er denne: vi har påtvunget Nord- og Sør-Sudan å undertegne en fredsavtale. Det ligger implisitt at dette er noe de må gjøre, både fordi at de har en Muslimsk regjering, og for å kunne ha noe samarbeid med  vestlige investorer og næringsliv. Fredsavtalen fører til at det sørlige Sudan skal ha valg til våren, om de skal separeres som en egen stat. Dette kommer de til å stemme for, da de sitter på 52% av oljeressursene. Det finnes ikke en eneste grunn til å dele på dette. Da bryter det ut krig.

Den gode nyheten er jo at da kan jo Norge selge dem vanvittig mye våpen, og det er jo bra. De vil jo trenge det, og vi vil jo tjene på det. Så det gagner jo begge parter, en win-win situasjon altså.

..og våpensalg kan vi jo

Et kjapt og omtrentlig søk på Statistikkbanken på Statistisk Sentralbyrå oppgir kun ca. 3 mrd. kroner i eksportintekter på våpen i 2008. Men dette kan jo umulig stemme, når Defence Attachèen ved Den Norske Ambassaden i Washington kan skryte av det norske Forsvarsdepartementets 250 Foreign Military Sales (FMS)-prosjekter med USA alene. Bare støtten til materialer og opplæring utgjør 2 mrd dollar i året.

Sannheten er at Norge er en av verdens største våpeneksportører. Norges våpenindustri er tredoblet fra 1996 til 2008. De siste årene har det ”skutt i været”. Særlig Hellfire-rakettene er populære, vi klarer ikke å få produsert nok av dem for å si ja til alle bestillingene.

Ikke første gang Norge starter krig

Utenfor Norge, er en samlet internasjonal presse enige i hadde det ikke vært for vår intervenering, hadde krigen i Sri Lanka vært over for lenge siden. Det er ikke uten grunn at Tamilene raser mot norske politikere. Brenner dukker som forestiller Erik Solhem. Eller raser mot eks-politikere som ”superministeren” Terje Røed-Larsen, som trakk seg etter 35 dager i regjering, fordi han var mistenkt for aksje-fusk. Selvom han hevdet at han var uskyldig, betalte han Økokrim 50,000 kroner for å unngå mer oppmerksomhet.

Økokrim henla saken fordi Skattedirektoratet hadde visst om forholdet over lengre tid uten å gjøre noe. At superministeren(les: untouchable) Terje Røed-Larsen var Frimurer hadde visst ikke noe med saken å gjøre. En liten digresjon, men det bringer oss videre til Midt-østen, som var hans største virkeområde. Hvorfor er Norge så opptatt av denne konflikten? Så opptatt av den at vi til og med bruker tusenårsmålenes midler til utryddelse av fattigdom, på palestinerne? (de for 250,- pr. person, mens verdens fattigste i Niger får 50 øre). Er det på grunn av det årelange Norsk-Israelske atom-samarbeidet som Jens Christian Hauge etablerte i sin tid? Er det våre tette bånd til Mossad? Hvem vet.

Det vi vet er i hvert at den eneste som virkelig gjorde en stor innsats i konflikten, Johan Jørgen Holst, mannen bak Oslo-avtalen, er død. Og hans sekretær, Anne Orderud Paust, er død. Og at hennes mann, Per Paust, som var i åpen konflikt med Frankrike fordi de brukte tungtvannet vårt til å lage hydrogenbomber, er død. Og at Kongeparet ikke var tilstede når Joseph Rotblat, også død, fikk Nobels Fredspris for sin store innsats mot atomvåpen. Hvor var de?

De var på verdens største militære marinebase i USA og møtte våpenhandlere. NATO-folk. Og det bringer oss videre til to andre konflikter. Vår kilde Key Griggs (med fortid i Det Hvite Hus, og tette bånd til NATO) påstår i en kommentar til denne bloggen at en gruppe nordmenn står bak opphissing til Balkan-krigen, og tjente store penger på våpensalg både på dette og 9-11.

Konspirasjoner sier du?

Alt jeg har skrevet her, med unntak av den siste lenken, er svært veldokumentert, og allment godkjent fakta. Du kan kjapt finne gode kilder på nettet. Den siste lenken viser riktignok kun til et vitnesbyrd, men svært mye av dette kan også dokumenteres ved litt research på nettet. Men sammenhengen mellom Norges intervenering i konflikt-områder, den påfølgende oppblomstringen av krig, og norges eksploderende våpeneksport, det er vel en ren tilfeldighet.

BOK: “Sannhetens kår” av Christian Borch

Politikken er blitt salgsobjekt. Ideer og visjoner markedsføres på linje med sjokolade og nye bilmodeller, skriver Christian Borch. Med Europa som arbeidsfelt i tretti år, har han observert en stille transformasjon av holdninger og verdier.

I denne boken viser han hvordan neokapitalismen nå har fortrengt den sosiale samvittighet, og hvordan markedets lover har tatt styring over politikkens premisser.

Antall sider: 272
Utgivelsesdato: 11.08.09 – Cappelen Damm
ISBN: 9788202307967
ISBN-10: 8202307961
Språk/målform: Bokmål

BOK: “Utviklingshjelp, utenrikspolitikk og makt – Den norske modellen” av Terje Tvedt

Denne boken kommer til gi gjennklang i korridorene regner vi med!

Utviklingshjelp, utenrikspolitikk og makt . Den norske modellen kom første gang ut i 2003. I denne reviderte 2. utgaven føres analysen av norsk utviklings- og utenrikspolitikk helt frem til i dag.

I boken vises hvordan systemiske trekk som elitesirkulasjon og korporativisme har forsterket seg på en rekke områder. Den dokumenterer også hvordan utviklingspolitikken og utenrikspolitikken i de senere årene har mobilisert stadig større deler av samfunnet og utvidet sin maktbasis i Norge. Den gir slående eksempler på hvordan verden fortsatt modelleres i hjelperens perspektiv, og på hvordan vanskelige politiske spørsmål reduseres til enkel moraliserende posering. Dessuten diskuteres sentrale nasjonale institusjoner (som Røde Kors, NRK og Riksrevisjonen) og deres roller.

Forfatter: Terje Tvedt

Utgivelsesår: 2009  – 2. utgave – Gyldendal Akademisk

346 sider

ISBN/EAN: 9788205391994

History: Barbarians – The Savage Goths

Largest hacking incident til date throws US companies in to reconsideration

The hack attacks, which are said to have targeted at least 34 companies in the technology, financial and defense sectors, have been dubbed “Operation Aurora” by McAfee due to the belief that this is the name the hackers used for their mission.

The sophistication of the attack was remarkable and was something that researchers have seen before in attacks on the defense industry, but never in the commercial sector. Generally, Alperovitch said, in attacks on commercial entities, the focus is on obtaining financial data, and the attackers typically use common methods for breaching the network, such as SQL-injection attacks through a company’s web site or through unsecured wireless networks.

Read More http://www.wired.com/threatlevel/2010/01/operation-aurora/

The Quickening, 2010, and The Symbiotic Holographic Hive Mind

“The Labyrinth of the Psychonaut” is one of the coolest productions on the web, ever!  Here´s a new long awaited episode.  Enjoyyyyyy!

Remember to rate and subscribe to Soundless Dawn´s channel!

Dogon Tribe High Science

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.