Liberatorium: Fremtidsutsikter for mat og klima

Det blir svært interresant å se på de kommende tallene i mars/april; om hvordan vinterens avlinger har utviklet seg.  USDA (det amerikanske landbruksdepartementet) og bøndene forteller vidt forskjellige historier om hvorvidt matproduksjonen blir fantastisk (USDA) eller katastrofal (bøndene).  Amerikansk vinterhevete er et viktig bidrag til verdens matforsyninger. Det er nærliggende å tro på de som faktisk sitter på traktorene, og ureasalget var uvanlig lavt i fjor, noe som tyder på at det ble plantet lite.

Det kommer også stadig inn meldinger fra rundt om kring i verden om feilslåtte avlinger pga. kulde og tørke.  India har allerede innført forbud mot mateksport, og problemene vil øke i omfang ettersom den globale nedkjølingen blir kraftigere i årene fremover. NASA spår gradvis nedkjøling minst frem til år 2022, og kanskje så lenge som 50-60 år. (“The slowdown we see now means that Solar Cycle 25, peaking around the year 2022, could be one of the weakest in centuries”). De globale matvarelagrene er samtidig på laveste nivå siden tidlig på 1950 tallet, og den gjennomsnittlige storby har forsyninger til ca tre dagers forbruk.

Økonomiske parametre blir trolig snart snudd på hodet, hvor verdens nasjoner i stedet for å gjøre stadige forsøk på devalueringer for å styrke sin eksport, heller vil prøve å revaluere for å gjøre matimport billigere.. Det vil være signalet på at ting virkelig holder på å gå galt.. at f.eks. kineserne, (som har valutareserver og dermed muskler til dette) styrker sin valuta for å kunne fø på sin befolkning. Dette kan for eksempel utløse en krig mellom Etiopia og Eritrea. Erik Solheim og han’s meningsfrender vil ende opp med millioner av liv på samvittigheten; å konvertere mat mat til biodiesel er et indirekte folkemord! ..håper bare at det ikke er med overlegg. Disse menneskene er fiksert på ideen om en såkalt overbefolkning. FN utarbeider stadig mer ekstreme planer for å redusere verdens befolkning, og ønsker en global ettbarnspolitikk sammen med sterilisering av de fattige.

I tillegg til klimaendringer og globale gjeldsubalanser (en lang rekke nasjoner er teknisk konkurs!), har vi også demografiske trender som jobber imot en økonomisk innhentning. De industrialiserte nasjonene vil etter 2012 få en voldsom økning i antall pensjonister i forhold til antall unge mennesker i arbeidsfør alder når de store etterkrigskullene gradvis pensjoneres. Et politisk opprør blandt unge mennesker, med krav om å senke skattene og å samtidig heve pensjonsalderen, kan forventes.. den perfekt storm er på vei. Eventuelle revalueringer er verdt å følge med på.. pluss selvfølgelig å holde et øye med prisene på agro:

http://www2.barchart.com/mktcom.asp?code=BSTK&section=grains

Resources:

One Response

  1. Hei. Vedr. redusert innkjøp av urea som det refereres til i teksten så tror jeg mye av årsaken til dette var prisen på urea som løp løpsk, evt. i tillegg til lite planting/ såing. Bøndene satser på å tære på resservene i jorda og kalkulerer med å tilbakeføre det en kortsiktig tærer når prisene igjen normaliseres.

    smh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: