The Truth: Population Reduction Is The “Cheapest” Way To Reduce Carbon Emissions

For the environmental extremists attending the U.N. climate change summit in Copenhagen, fighting global warming is not just about reducing carbon emissions or promoting alternative energy.  Rather, public documents released by some of the most important organizations represented at Copenhagen reveal an absolute obsession with population control and a bizarre belief by environmental extremists that population reduction is the “cheapest” way to achieve a reduction in carbon emissions.  You see, to many of those gathered in Copenhagen, the math is simple.  Less people = less carbon emitters.  In fact, a carbon offset initiative launched by the Optimum Population Trust even allows people to offset their “carbon footprint” by making online payments to support “family planning” in poor countries.  In other words, you can now be forgiven for your carbon “sins” by paying for a baby on the other side of the world to be killed.

As bizarre as this may seem, it is actually happening.

Read all:  http://thetruthwins.com/archives/the-population-control-agenda-behind-the-global-warming-movement-for-the-environmental-extremists-at-copenhagen-population-reduction-is-the-cheapest-way-to-reduce-carbon-emissions

Liberatoriums predictions: Food shortage and cold freeze

…wheat (and soy etc) should be up pretty much until 2022,
as the environleninists have set us up for foodshortages,
converting food to diesel, just when global cooling sets in.
climategate is gathering momentum, both in the americas and in europe.

I am buying into norwegian fishfarms, and DAG (2x long agro)
and am looking for an entry into stocks such as CRESY…

this guy has a lot of useful info and links, although I’m not necessarily
in agreement with his conclusions.. food crisis for dummies

nr 1 market timer in the world, Tom McClellan, has a piece at decisionpoint,
outlining his expectations for a sideways and choppy market into the year 2022.
this fits very well with the kondratieff cycle and solar activity.
“The slowdown we see now means that Solar Cycle 25, peaking around the year 2022,
could be one of the weakest in centuries,” solar cycle #24 is set to peak may 2013.
there has been some uncertanty whether the mini ice age has allready started,
or if the real cooling will have to wait until after next solar maximum arround may 2013.
.. the weather conditions over the last couple of months is giving credence to the former.
changes in the sun’s surface to bring next climate change.

the demographic time bomb is also set to detonate during this period.. harry dent

we are running out of time for the market to do it’s thing before
the next sunspotcycle kicks in with increasing solar activity.
solar maximum is scheduled for may 2013, so an economic upturn
should be maturing by then, and likely be nearing it’s completion.
there has never been a recession that initiated while the monthly
number of sunspots was increasing, and ongoing ones have soon faded.
not since 1913 has there been a comparatively long period with
minimum activity such we are witnessing today.. 1913 was a tragic year!

I don’t think all markets made their final bottom last march,
like crb for instance, which did not trade below the 2001 low.
martin armstrong’s economic confidence model, the pei cycle,
has a major inflection point estimated for this upcoming march/april.

as to what may trigger such dramatic moves in the markets,
a domino effect of souvereign defaults seems to be the most probable.
the next stage of the credit crisis … barton biggs on the likelyhood of anarchy
the founder of shadowstats, John Williams: we’re screwed!
a note of appreciation from the rich … the earth plus 5%

sooner or later, the words of Lord Acton will materialise.. he said:
“… the issue which has swept down the centuries and will have to
be fought sooner or later is THE PEOPLE VERSUS THE BANKS.”

Lib

Resources:

Benjamin Fulford David Wilcock Interview

Illuminati rule to end this year, maybe even this week!

See pt 1 ,  pt 2,  pt 3, pt 4pt 5pt 6pt 7pt 8pt 9 and pt 10

Full MP3: http://divinecosmos.com/podcasts/Fulford-Wilcock_1-10_final.mp3

Transcript on Divine Cosmos: http://divinecosmos.com/index.php/start-here/davids-blog/807-fulford-interview-exclusive

Benjamin Fulford .net:  http://benjaminfulford.net/2010/01/04/illuminati-rule-to-end-this-year-maybe-even-this-week/

Benjamin Fulford Blog:  http://benjaminfulford.typepad.com/benjaminfulford/2009/08/欧米文明の堕落の原因は莫大な犯罪組織の欲望であった.html

OPERATION STILLPOINT STOPPED:   http://worldreports.org/news/257_operation_stillpoint_to_destroy_america_stopped

Thai Poosam 2010: Day of Light – Friday 29. January

This message is about something great, yet sublime, occuring 3 days from now,  Friday 29. January 2010.  Watch and prepare!

Lost TV: Lobbyisten

“Lobbyisten” NRK TV Brennpunkt 9.4.2002

Inge J. Clausen gir deg en rask innføring i hvordan mann får ting gjort innen norges maktkorridorer og byråkrati.  Vel verdt en titt er dette programmet som ikke engang ligger i NRKs arkiver på nett.

del 1

del 2

del 3a

del 3b

Solens rødglødende oppgang: Sosialisme og landet Norge

Dagens meningsmålinger (Januar 2010) sier at i dag er de borgerlige partiene i flertall og ville ha vunnet valget om det ble gjort i dag.  De borgerlige var egentlig i flertall ifølge valget-09 også.  Hadde demokratiet i praksis fungert ville ikke de røde og rødgrønne brun-fascistiske kateter-kommunistene fått stoppet distribusjonen av mennesker og velferd i nasjonen Norge i den grad vi befinner oss i nå.  Ta f.eks NSB´s tydligvis ikke-fungerende teknologi.  Det er ikke mange prosentene av landers olje-inntekter som skal til for å berike norges borgere med punktlig og komfortabel offentlig transport.  Kritikken går vel så mye til Oslo Sporveier, lokale buss-selskaper o.l.  Jeg kan komme meg hele døgnet med buss til f.eks. Drammen i fra Oslo, men her i Oslo stopper all “offentlig” transport rundt midnatt.  Enkelte natt-ruter kjøres på noen få unike dager vel å merke.  En buss trenger nødvendigvis ikke være full hele tiden for at ruten skal opprettholdes, dette er jo en av grunnene til at vi betaler staten skatt!  I stedet har styre og stell her i landet valg å bytte nordmenns opptjente verdier mot sentral-banken(es) verdiløse valuta og skjønnsmessige kunstige renter, altså ingen ting.  La pengene vi selv tjener være i fred så kan vi selv ha råd til en moderne bil-park, uten statens hjelp og klumsete veiledning.  Miljø-politikken deres er jo basert på manipulert forskning viser det seg nå.  Staten kan ikke få i pose og sekk lenger, den tid er forbi.  Staten har klort til seg folks materielle og spirituelle helse i lang lang tid.  Med sine underskudd på budsjettene idag, sitter de nå å slikker rene sin tallerkner.  Neste måltid serveres straks; skal vi la dem gå løs på oss eller skal vi selv høste hva planetens natur byr på i mangfold?  Byråkratiet krever dessuten mange trær, noe vi heller burde offre på veiutbygging som jeg ser det.  Noe som igjen ligger latterlig langt etter i Norge i forhold til Europa og resten av den siviliserte verden.  Staten er til for folket, ikke omvendt.

Men er det bedre at den høyre-orienterte og tradisjonelle støyringmetoden blir kuppet av internasjonale bilderbergere som Siv Jensen og Egil Myklebust?  Dette er bare en moderne vri og muligens det siste skrittet før fullbyrdelse av “jerngrepet” til den slavedrivende storbonden og en  “Ny verdens orden”.  Enn så lenge styringsmåten er et sosialistisk demokrati, vil også Høyres og FRP´s politikk bli farget av den sosialistiske parasitt og degenerert.  Jeg oppfordrer folk til å søke den orginale tanken bak nasjonen, og individets trygghet, f.eks. i forhold til fremmede lovbrytere.  En nasjon er en samlig av likesinnede, derfor burde ikke alle verdens land strømlinjeformes utenifra med hverandre kulturelt og relgiøst, men kun handelsmessig til en viss grad.  Nasjoners styrke kommer innenfra, og dette gjelder også oss mennesker.  Makt og valuta må nødvenigvis forbli lokalt styrt, men helst basert på et universielt kompatibelt system, som f.eks vekten av rent gull eller sukker.  Over en viss størelse vil hierarkier resonere med seg selv og selv være  sin egen årsaken til sin undergang og destruksjon.  Det handler ikke om rett og galt, det handler om balanse of fysikk.  Sosialisme handler dessverre ikke om å dele, men om å ta og lyve om å ta.

Tidligere SV-mann, journalist og forfatter, Erling Borgen adresserer, i dette klippet fra NRK, Sv´s svik i forhold til sitt partiprogram og sine velgere.  Du vil legge merke til hvordan de rødgrønnes representanter er mestere i moderne ordmagi, når Borgen enkelt legger 1+1 i sammen og konkluderer med at Sv faktisk administrerer Norges deltagelse av krig Afghanistan.  Bård Vegard Solhjell forsvarer dette med å si: “Sv går/gikk ikke innfor dette…” og beveger seg vekk for Borgens språk som var i presens og til en hypotetisk dimensjon.  Sjeldent kommer det enorme spriket mellom ord og handling hos enkelte norske ledere så klart frem.  Partipolitikk er også med på å begrense individets detaljerte og små ønsker og endringer, og dette forhindrer oss i å nå et nivå av krystallisert perfeksjonisme som potensielt allerede ligger i oss alle.

Vennlig hilsen Lasse Sver

Guided Meditation (11. mins.) by Drunvalo Melchizedek