Hvordan rense sitt eget vann

Vann er en forutsetning for fysisk liv i denne dimensjonen, og kroppen selv består av rundt 70% H₂O.  Vann er med andre ord ett medie for manifesatasjon av kraften som eksisterer i biologiske livsformer.

I dag kan vi lese om farlig drikkevann i nyhetene, og at vannverket har gjort en tabbe.  Du må koke vannet i minst 20 minutter for å være trygg for farlige bakterier og parasitter, sier de.  Dette er nok lurt siden den norske befolkningen har såpass lav tolleranse for parasitter og bakterier, og har generelt ett veldig svakt imunforsvar pga. sin dårlige livsstil.

Men hvorfor la andre gjøre jobben når du tryggere selv kan gjøre den uten skadelige, kostbare og illeluktende kjemikalier?

Bruken av klor til rensing av vann er en veldig gammeldags metode.  Klor er også den aller mest skadelige substansen for alle typer biologisk liv her på jorden.  Klor-behandling av vann har nok ført til at mennesker har overlevd visse epoker i historien, men skadene på sikt er fatale.

At vi får i oss litt klor hver eneste dag er en av grunnene til at folk dør relativt tidlig, som 60, 70, 80 og 90 år er om mann ser på moderne forskning.  De fleste mennesker har 50% av stammcellene sine inntakte ved død og det betyr i praksis at de kunne ha levd dobbelt så lenge.  Død ved 60 år betyr da at en minst kunne ha levd til 120.  Dette høres nok utrolig ut for mange, men pilene peker den veien.  Menneskets historie går også svært mye lenger enn tilbake til 1800-tallet eller middelalderen -tider som ofte legges til grunn for konklusjonen at mennesket lever lengre i dag enn tidligere.

Overdose av klor fører til hjerte-stans og kreft, det gjør klor-forgiftingen også over tid.

Danmark dropper klor i drikkevann.

Nok skremsels-propaganda!  I forskjell fra de store mediene velger CON å legge frem løsninger på problemer, og ikke bare farene.  La naturen vise oss vei:

For å rense ditt eget vann må du selvfølgelig gå til innkjøp av noen fasiliteter.  I dette tilfellet handler det om noen små engangs innvesteringer.

Skritt 1:  Kjøp deg en Water-energizer av typen Grander eller ADR e.l.

Hvorfor?  Vann er magnetisk viser studier og tidligere poster på denne bloggen og det har med vinklene i vann-molekylets bindinger og struktur å gjøre.  At snøskred nesten alltid skjer ved fjære peker mot dette.  Omstrukturering av vannet hindrer bakterier i å oppføre seg umåtelig aggresivt.

Når vannet renner i naturlige bekker og fall, lades det med energi.  Hvirvlene i elven er fenomenet som lader vannet med kinetisk energi ved naturlig sentrifugalkraft.  Aerobe organisner vil dø i hvirvelen fordi det lette Oksygenet presses inn i senter av spiralen mens tyngre parasitter o.l. blir slynget til utkanten av spiralen, og får dermed ikke puste.

Ved fossefall kan man lukte energien som frigjøres når vann slår mot vann.  Den noe elektriske lukten kommer av ioner i luften ved fossefallet.  Laks og Ørret kan samle på energien i vannet når de vaker under fossefall.  Når fisken har samlet nok energi svever den opp fossen, og dette har vi alle undret oss over ved en eller annen anledning.  Hvorfor dette skjer er noe vi kan kalle anti-tesen til gravitasjons-tesen; altså levitasjon.  Om våre barn noen gang vil kunne beskue dette mirakelet er uvisst, i og med at industri i ledtog med hennsynsløse politikere har nesten utryddet disse fiskene i den såkalte moderne tid.  Vann som blir holdt i tanker mister denne energi-ladningen.  Rør-systemer med rette (unaturlige) vinkler har også vist seg å lade ut vannet.

Re-strukturerings-system for vann er også med på å uskadelig-gjøre klor og andre tungmetaller og gift som kan være i ditt vann som f.eks fluor eller rust.  De fjerner det ikke, men de avvæpner molekylene og giftene går dermed igjennom kroppen uten å reagere negativt med våre svært så ømfintlige biologiske mekanismer.

Vann er stabilt ved ca.4˚C og ikke ved 0˚C.  Havene på jorden holder konstant ca. 4˚C pga. dette.

Skritt 2:  Kjøp deg en Water-Ozonator.  Som du sikkert vet består vann av Oksygen, og O er det primære drivstoffet vår kropp bruker for å fungere.  Oksygen-rikt vann føles naturligvis friskt , men ved tempraturer over 9˚C fortrenges store deler av oksygenet i vannet.  Dette gjør vannet surt ettersom lav pH henger sammen med lavt Oksygen innhold.  Når Oksygenet forsvinner ut av vannet dannes det bobler på glasset eller flasken.  Mye av energien har dermed forlatt selve vannet.  Dette skjer også ved temeraturer under ca.3-4˚C og frost.  Anaerobe bakterier vil dø når du tilfører ditt vann Ozon.  Ozon er en betegnelse på at 3-14 Oksygen-molekyler henger sammen med hverandre, og er egentlig bare energi-rik og rensende.  Konsentrert Ozon kan alikevel ødlegge lungene dine.

Lad gjerne vannet på nytt etter ozonering.

Om du vil tilføre vannet ditt nyttige sporstoffer som naturlig mineralvann inneholder i større eller mindre grad, anbefales Fulvic Acid.  Dette gir vannet en ekstra god smak og hjelper til å holde enda sterkere restruktureringen du har foretatt og energien du har tilført vannet.

Så, for opptimalt drikkevann til deg og dine:  restrukturer vannet, tilfør vannet Fulvic Acid, ozoner vannet og opphold det på restrukturerings-platen i kjøleskap.  Dette er trygt for vannet, deg og naturen du er en del av, men best av alt smaker vannet ditt nå friskt og godt!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: