Föreläsning: ”Prieuré de Sion bakom myterna” – 25.juli 2010, kl 15:00, Göteborg

Inbjudan – Humanitasföreläsning :

Det omtvistade sällskapet Prieuré de Sion har det spekulerats brett om i media, litteratur och film under de senaste åren. Det har menats vara allt från ett snart tusenårigt hemlig ordenssamfund med kontroll över antika heliga artefakter, kunskaper om hemliga blodslinjer, i besittning av läror vilka skulle kunna skaka samhället i dess grundvalar och vara de vilka styr bakom om frimurare, rosenkorsare och andra så kallade hemliga sällskap, till en ren bluff skapat i Frankrike under 1950-talet som en katolsk riddareorden med en reaktionär agenda. Men vad är sanningen om detta sällskap? Finns det verkligen? Har det överhuvudtaget någonsin funnits? Finns det idag och i så fall vad handlar det hela om? Dessa är några av de frågor som skall under föreläsningen få sina svar.

Sällskapet Prieuré de Sion bakom myterna – idag skall förlåten dragas åt sidan!

Tid: 25 juli 2010, 15:00 – ca. 17:30

Plats: Studieförbundet SV, Redbergsskolan – Örngatan 6 (bakom Halta Lottas krog vid Redbergs-platsen), Göteborg

Vägbeskrivning: spårvagn linje 1, 3, 6 och 8 eller buss nummer 17, 53, 60, 62, 63 eller 78 Hållplats: Redbergsplatsen

Fritt inträde till samtliga arrangemang, men gåvor emottager tacksamt för att täcka omkostnaderna. Samtliga föredrag följs av samtal och diskussion och med fikapaus i mitten. Carl Ek föreläser.

Alla intresserade hälsas välkomna!

För vidare information, vänligen kontakta Carl Ek:  carl.ek@mail.se

Facts: Get a tumor with Aspartame and MSG

Dr. Mercola and David Wolfe Discuss Healthy Habits