Fukoshima atomkatastrofe | Føler du deg slapp og sliten?

Kanskje ikke så rart…  Ingen tørr å fortelle deg det, men uhellet i Japan er faktisk en gedigen katastrofe.  Spredningen av radioaktive isotper er enorm nå.  Så mye radioaktivitet er det at  NILU – Norwegian Institute for Air Research ikke lengre tørr å publisere sine målinger.  Instituttet startet målingene etter Chernobyl-ulykken fordi Norge ble hardt rammet også den gang.

Vindene sprer radioktiviteten og den nordlige halvkule vil til slutt være umenneskelig strålende.  Det er lenge siden motstandere av atomkraftverk sa at det kom til å ende slik, for samme hvor god og sikker denne teknologien er, så vil et jordskjelv føre til katastrofe.  Også det etter hvert så beryktede WEBBOT project spår nå en folkevandring til den sørlige halvkule hvor det ikke er mange atomkraftverk.  Vindene i nord og sør blander seg nemlig ikke.  Om NASAs varsel om en mini-istid fra ca 2013 også slår til ser vi nordmenn i mot en laaang atom vinter.

Kanskje det er det som skal til for at vi får introdusert FRI ENERGI?

Update:

Her er linker:

http://www.asahi.com/english/TKY201105170428.html

http://enenews.com/nilu-ends-public-forecasts-map-show-large-radiation-clouds-canada-videos

http://www.redicecreations.com/article.php?id=15346