Blue spiral in Tromsø, Norway EXPLAINED! – H.A.A.R.P EISCAT /Operation Blue Beam

Public Disclosure Dec 9. 2009

David Wilcock got the 411:

Go to EISCAT:    http://www.eiscat.uit.no/index.html

Here´s what happend this morning!

Amazingly, the media has done a really poor job researching this!  The only thing written is about is a “Russian” rocket failure, that also looks very unlikely on the photos, and was even denied by Russian Agencies.  The official story is´nt even secret, as the picture and links above prove.  We can clearly see two opposing forces in society working here.

New video link:    http://www.youtube.com/user/govermentofficialNor

Video: Dr. ALFRED WEBRE at the Aware and Awake Conference, Sept 2009 (Project Camelot)

Artificial ionosphere creates bullseye in the sky

Natural aurorae

Auroral experiments make glowing plasma patch.

Naomi Lubick

An experiment that fires powerful radio waves into the sky has created a patch of ‘artificial ionosphere’, mimicking the uppermost portion of Earth’s atmosphere. The research has not only caused glowing dots to appear around these patches — it could also provide a new way to bounce radio signals around the globe.

The High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP), near Gakona, Alaska, has spent nearly two decades using radio waves to probe Earth’s magnetic field and ionosphere. One of the most obvious results of the experiments is that they can create lights in the sky that are similar to auroras, the glowing curtains of light that naturally appear in the polar skies when electrons and other charged particles pour down from Earth’s protective magnetosphere into the upper atmosphere. There, at an altitude of about 250 kilometres, the charged particles collide with molecules of oxygen and nitrogen and make them emit light, similar to the process inside a fluorescent light bulb.

HAARP’s high-frequency radio waves can accelerate electrons in the atmosphere, increasing the energy of their collisions and creating a glow. The technique has previously triggered speckles of light while running at a power of almost 1 megawatt1. But since the facility ramped up to 3.6 megawatts — roughly three times more than a typical broadcast radio transmitter — it has created full-scale artificial auroras that are visible to the naked eye.

Bullseye!

But in February last year, HAARP managed to induce a strange bullseye pattern in the night sky. Instead of the expected fuzzy, doughnut-shaped blob, surprising irregular luminescent bands radiated out from the centre of the bullseye, says Todd Pedersen, a research physicist at the US Air Force Research Laboratory in Massachusetts, who leads the team that ran the experiment at HAARP.

The team modelled how the energy sent skywards from the HAARP antenna array would trigger these odd shapes. They determined that the areas of the bullseye with strange light patterns were in regions of denser, partially ionized gas in the atmosphere, as measured by ground-based high-frequency radar used to track the ionosphere2.

The scientists believe that these dense patches of plasma could be gas that was ionized by the HAARP emissions. “This is the really exciting part — we’ve made a little artificial piece of ionosphere,” Pedersen says.

“The novelty is not seeing the aurora — it’s the fact that we can actually create enough high-energy electrons to form plasma,” says Mike Kosch, chair of Experimental Space Science at Lancaster University, UK, and a former co-worker of Pedersen’s who was not involved in the experiment. “It shows something completely different and new that we hadn’t expected. We didn’t know we could do that from a radio array on the ground.”

The team’s results are published in Geophysical Research Letters 2.

“Me, Herb & Travis saw it w/ naked eye!” – Todd Pedersen records in his lab notebook
their first glimpse of HAARP’s illuminating effect

Power up

HAARP’s success is down to the fact that it operates at much higher power than any other array running similar experiments, such as the EISCAT (European Incoherent Scatter) Scientific Association’s antenna in Norway, which runs at 1.2 megawatts, explains Kosch.

“Whether it’s useful or not is another story,” he adds, joking that companies might one day hire physicists to use the technology to write glowing advertisements in the night sky. But the costs would be astronomical to create artificial aurora that are visible, he says — the energy costs of running HAARP at full power are more than US$4,000 an hour.

More serious applications might include creating a layer of artificial plasma that could reflect communications from a submarine, for example. The US Air Force, which co-funds HAARP with the British Air Force and others, could use the plasma to reflect radio transmissions, bouncing them farther around the globe without losing power, suggests Pederson.

“Instead of depending entirely on the natural ionosphere to redirect radio waves or short-wave broadcasts,” Pedersen says, “we are now getting the capability that we can actually produce our own little ionosphere”. The results of the February 2008 experiment “make these concepts seem possible”.

References
Pedersen T. R. & Gerken E. A. Nature 433, 498-500 (2005).
Pedersen T. et al. Geophys. Res. Lett. 36, L18107 (2009).

Source: Nature News. Relevant:  Atmospheric physics: Heating up the heavens, Nature. Also google “scalar weapons”.

PROJECT CAMELOT: New Videos fro the Conferences this Summer

RICHARD DOLAN at the Project Camelot Awake and Aware Confer

Homepage: http://keyholepublishing.com/

DUNCAN O’FINIOAN at the Project Camelot Conference, Sept 09

Homepage: http://duncanofinioan.com/index.php

ALEX COLLIER at the Project Camelot Awake and Aware Conference, Los Angeles, Sept 2009

JORDAN MAXWELL at the Project Camelot Awake and Aware Conference, Los Angeles, Sept 2009

Stephen Bassett talking about Disclosure

More on The Youtube-Channel

Weather Modification (from History Channel)

Stopp HAARP!

Img_4881_med

Regn regn regn! Stort sett hver dag er været over Østlands-området HAARPet.  Derfor er det regn og kaldt i August, skyer som ikke beveger seg på flere dager,  17 grader og snøfritt i Februar, giftig luft hele tiden, og stort sett meget skiftende og Schizophrent vær-mønster.  Dårlig vær i helgene for å gjøre folk deprimert bl.a. om våren.  Det går også et værskille over Sinsen-krysset.  Vi mistenker Globusen i Østmarka og Tryvann som generatorene, og en linje mellom disse passerer ca. midt i Sinsenkrysset.  Noen venner på vei til Svinesund i sommer fortalte at den hel-dekkende tåkeskyen over Østlandet stoppet midt på broen til Sverige, merkelig nok.  Der får vi nok ikke kødde med været, kun innenfor riksgrensen kan psykopatene gjøre som de vil!

Jeg har selv ligget på taket i solen og sett hvordan skyene begynner som små marmorerte tråder på himmelen, ligge pent og pyntelig ved siden av hverandre og vokse til de plutselig er store nok.  Deretter beveger de seg ikke i det hele tatt på mange timer.  Det er som om et teppe blir vevd over himmelen, og et skylag dekker Oslo sentrum resten av dagen.  Skylaget befinner seg også i et sjikte av atmosfæren som er svært unaturlig og utrolig nok nytt sted for skyer å oppholde seg i.  Dette ble det skrevet litt om i avisene i sommer også, men helt uten bunn og forklaring selvfølgelig.

HAARP/EISCAT er noe alvorlig dritt, og overgår CO2 problemet 10 høye ganger minst, og MÅ STOPPES snarest!  CON oppfordrer til sabotasje av HAARP anleggene siden de utelukkende brukes til population control og andre militære/degenererende formål.

Orgonitter er våpnet man bruker!  Man graver dem ned ved mobil-antenner og HAARP-master  og andre steder med ekstremt dårlige energier, som fengsler og sykehus.  CON tror ikke på å spre frykt, derfor følger vi opp med positive måter å løse problemene vi står over på.

Her har du en HAARP-kyndig sin advarsel, Dr. Nick Begich:

“Angels still don´t play this HAARP”

13. Desember (merk dagen!) 2006, var det utrolig Nordlys over Oslo.  Aurora Borealis fenomenet den kvelden var ekstremt.  Det var som bølger av grønt lys bare rullet og rullet over himlen i mange timer.  En dag, mye senere, gikk det opp for meg at det var HAARP og ikke ett naturlig skue.  Men utrolig var det lell!  Barne-TV har en annen forklaring, men det er nok en kombinasjon av begge fenomenene tror jeg.

HAARP og EISCAT: Manipulasjon av været i Norge.

EISCAT anlegg

HAARP

HAARP er en rekke topphemmelige høyteknologiske anlegg som benytter såkalt Tesla-teknologi. HAARP fungerer ved at massive energimengder på utvalgte frekvenser sendes opp i den øverste delen av atmosfæren som kalles ionosfæren. Herfra reflekteres så strålingen tilbake til jorden på ymse måter som kan gi ymse effekter, tilsiktet eller som bieffekter. Bienes mystiske forsvinning i den senere tid ser ut til å være en av bieffektene.

Blant effektene kan nevnes påvirkning av vær og klima, skaping av naturkatastrofer som orkaner og jordskjelv og jamming av menneskelige hjernebølger samt naturens øvrige frekvensbaserte styringssystemer. Dette brukes ikke bare av biene, men også av hvalene:

“Myndighetene aner ikke hvorfor hundrevis av grindhvaler har strandet på King Island i den australske delstaten Tasmania. 140 av de 200 strandede hvalene skal allerede være døde, melder BBC. Mer enn 400 hvaler har omkommet i tasmansk farvann i løpet av de siste månedene. Men forskere har ennå ikke noe svar på hvorfor så mange hvaler strander i området.”

En teori er at
”…hvalenes ekkolokasjon, som er fastsettelse av avstand ved hjelp av ekko, blir forstyrret av menneskeskapte lyder ute til havs.”
http://www.nettavisen.no/utenriks/article2561797.ece

Hva slags menneskeskapte lyder er egentlig å høre i Sørishavets enorme ødehav ? Motordur ? Hosteanfall fra kjederøykende skippere ? Lyd er relativt enkle bølger som ikke engang inngår i det elektromagnetiske spektrum, neppe de viktigste båndbreddene i hvalenes avanserte styringssystem. HAARP-skapte frekvenser med global dekning derimot, bør være mistenkt nr. 1 i den tragiske hval-gåten.

Verdens viktigste HAARP-anlegg befinner seg i Poker Flats i Alaska og ble åpnet i 1995. Ikke lenge etter utkom boka ”Angels dont play that HAARP” som avslørte teknologiens virkemåte og resultater. Ikke lenge etter ble mesteparten av HAARP-teknologien unntatt fra offentligheten med påskriften Above Top Secret. Av hensyn til nasjonens sikkerhet, naturlig nok. Etter at HAARP-anleggene kom igang har ikke USA gjort noen nye gjennombrudd på den militærteknologiske fronten. Kanskje har dette ikke vært nødvendig.

HAARP er nå i stand til å dekke et enormt frekvens-spektrum, inkludert skalare frekvenser, som ligger utenfor det elektromagnetiske spektrum. Ved etter hvert å beherske hele EM-skalaen samt den skalare skala er en enorm mengde forstyrrende og ødeleggende effekter innenfor HAARP-rekkevidde, mao. våpeneffekter; “ingen nevnt og ingen glemt”. Det er nok å legge til ordet VÅPEN etter ordet SKALAR, og vips så har man SKALARVÅPEN, som gjør atomvåpen avlegs.

HAARPS topphemmelige topprosjekt kalles TORSION FIELD VORTEX IMAGING. Smak på det og Google ”torsion fields” hvis dette lyder ukjent. Torsion Vortex Imaging er et multidimensjonalt prosjekt, som i første omgang benyttes til kartlegging av fenomener som er ufattelige for de fleste av oss.

Den eneste mulige skyen på HAARP-himmelen er at det er nødvendig med HAARP-stasjoner plassert rundt om på kloden for å få max effekt med full global dekning (dekning på den måten at energistrålene som returneres mot jorden bør kunne styres til ethvert ønskelig sted på kloden).

Her kommer Norge inn i bildet. På grunn av Norges nærhet til klodens nordpol og øvrige strategiske lokalisering er de norske HAARP-anleggene viktige brikker i det globale HAARP-nettverket. At ikke norske media har omtalt de norske HAARP-anleggene, betyr ikke at de ikke finnes og fyller sine viktige roller i det store HAARP-nettet. De norske HAARP-anleggene befinner seg på Ramfjordmoen ved Tromsø (EISCAT), på Svalbard (EISCAT) og i Vardø (Globus II).

HAARP-anlegget EISCAT ved Tromsø – skikkelig høy teknologi

Offisielt er ikke bare de norske EISCAT-anleggene, men alle HAARP-anleggene kun koselige nordlys-observatorier, siden de er plassert så langt mot nord, liksom:
” …HAARP er et forskningsprosjekt på ionosfæren og nordlys, fornuftig nok plassert i Alaska.” http://skepsis.no/?p=551

Ved å gå på inn nettsidene til USAs høyteknologiske militærmyndigheter, Department of Defence, http://www.dtic.mil og søke på ”HAARP” kom det opp 249 dokumenter på første søk. Et søk på ”EISCAT” ga en stund 71 dokument-treff. Nå er dette redusert til 35 treff på første-søket, kanskje fordi noen holder på å stramme inn tilgjengeligheten etter å ha merket interesse fra utenforstående snushaner i nordlige strøk.

Som god Norges-patriot gir det jo en viss følelse av stolthet å vite at våre nordlysobservatorier verdsettes så høyt av Big Daddy, som jo sørger for vår alles sikkerhet. Men søk samme sted på andre norske turistattraksjoner som ”Polarsirkelen”, ”Finnmarksvidda”, ”Hvalsafari”, ”Holmenkollen” eller ”Tøyen Botaniske Hage” gir heller nedslående resultater.

Derimot gir “Svalbard” hele 1942 treff. Dette kårer Svalbard til Norges desiderte turistattraksjon for amerikanske militærmyndigheter; ingen over og ingen ved siden. Så øde og så unntatt fra enhver offentlighet som Svalbard er, kan det være bedre enn selv Alaska…? Hva er det egentlig som foregår i det skjulte på Svalbard ?

HAARP spilles som et instrument av sine operatører og oppdragsgivere med stadig større virtuositet. Syntes du det var noe rart med sprengkulda på 17. mai i fjor…? At kulda inntraff unormalt plutselig, og gav en helt uvanlig kulde-opplevelse, som om evnen til å reflektere varme var blitt suget ut av luftmolekylene ? Se da ikke bort fra at noen EISCAT-spillere prøvde å få til et samspill med de norske skolekorpsene som måtte gå med vanter denne dagen.

For å teste myndighetenes mediebrakte påstander om at EISCAT kun benyttes til å observere nordlyset, ville et greit eksperiment være å slå av alle EISCAT-HAARP-anleggene i Norge, for eksempel for en periode på 2 måneder. Påskuddet for dette kunne være mangel på nordlys, vedlikehold eller at myndighetene ønsker å finne ut mer om effektene av EISCATS HAARPE på helse og miljø utifra en føre var politikk. Det interessante vil være å konstatere hvilke miljøer som ramaskrikene først ville komme fra, en slags “follow the trail towards the smoking gun of HAARP abusers”. Neppe fra grindhvalene som stadig oftere strander langs Australias kyster.

HAARP-teknologiens oppfinner Nikola Tesla hevdet at HAARP kan utløse jordskjelv. Han forklarte det så enkelt at selv goyim-journalister uten teknisk bakgrunn kan få det med seg.

Jordskorpen vibrerer i egensvingninger, dens ulike lokasjoner har egne frekvenser. Dersom det “jukses litte granne” ved at jordskorpens registrerte svingefrekvens på den aktuelle lokasjonen forsterkes av kunstig produserte bølger (HAARPS bidrag) som sendes inn i den tektoniske platen med den selvsamme frekvens, vil det oppstå en resonans-effekt som gjør at svingningene blir gradvis sterkere. Dette vil bli stadig mer merkbart og “irriterende” for de tilgrensende tektoniske platene som svinger på andre frekvenser. Denne frekvensdifferanse-spenningen som bygges opp vil til slutt bli utløst ved at jordskjelvet inntreffer, noe a la når en falsett-sanger synger så høyt at glass brister, fordi frekvens-differansen blir uutholdelig.

Jordskjelv som fremkalles ved “Tesla-metoden” er kjennetegnet av at de er grunne (episenteret er få kilometer under jordoverflaten. 10 km. anses for å være et grunt skjelv) og at det mangler en forutgående pulse-wave, som kommer i forkant av naturlige skjelv. Et tredje kjennetegn kan være lokale kommentarer av typen “Men her har det da ikke vært jordskjelvfare før !”.

26. desember, kjent som “Boxing day”, ser ut til å ha blitt den årlige jordskjelvdagen. Kjente jordskjelv fant sted 26 desember 2003 og 26. desember 2004 (2005 var friår). Så fulgte Boxing day-skjelv i 2006, 2007 og 2008. Boxing day betegnelsen stammer fra en tradisjon som går ut på å levere gaver som mottagerne ikke vet hva rommer til dem som ikke er så godt stilt (derav fokuset på the box som skjuler innholdet).

Ved forrige årsskifte pågikk et stort prosjekt med kodenavnet ”NISSE” ved EISCAT-anleggene. Tro hva dette prosjektet gikk ut på ? Kan det ha dreid seg om levering av ”strålegaver” med medfølgende innpakning til utvalgte lokasjoner ? Hvor og hvem var i så fall de heldige mottagerne og hva var den valgte dagen for utdelingen ? Siden prosjektet heter nisse antyder det at det både har med julen og med gaver å gjøre. Og hvorfor er det ikke lagt ut informasjon om det nusselige nisseprosjektet på EISCAT sine nettsider ? http://www.eiscat.uit.no/index.html

Norge er verdens HAARP supermakt nr. 2 etter USA, med et mulig unntak for Russland på en teoretisk annenplass. Russland kjenner til og behersker HAARP-teknologien inkludert skalarvåpen og velger derfor ikke å benytte dette.

Enhver god norsk goyim-journalist skriver ikke noe mer enn at det dreier seg om nordlys-observering dersom det skulle bli nødvendig å omtale HAARP. De beste norske journalistene, inkludert teknologi-, klima- og miljøjournalistene, omtaler konsekvent ikke EISCAT-HAARP eller Chemtrails-HAARP. Dette gjelder såvel Teknisk Ukeblads sjefredaktør Tommy “norsk teknologi er i verdensklasse” Rudihagen som Aftenpostens journalister Stine “så uvanlig varmt jeg mener kaldt det har vært i vinter” Barstad og Ole “vi må redde jordens miljø” Mathismoen.

Puzzling evidence !

Fra http://www.nyhetsspeilet.no/2009/03/tabu-oversikten-for-norske-redaktorer/