Hvorfor gikk de norske krigsprofitørene fri etter andre verdenskrig?

“Hydro brukte norsk slaver på Herøya” i DN

Sted: Litteraturhuset i Oslo.
Tid: Fredag 2. oktober kl. 10:00
Inngang: Gratis

I forbindelse med premiere på spillefilmen SVIK av Håkon Gundersen, inviterer Levende Historie, SF Norge og Alphaville Productions til debatt.

Dag Ellingsen
Tema: Hvorfor gikk norske krigsprofitører fri etter andre verdenskrig? Ellingsen er sosiolog og en av de fremste forskerne på norske krigsprofitører. Han ga i 1993 ut boka “Krigsprofitørene og rettsoppgjøret” på Gyldendal forlag.

Terje Valen
Tema: Hvordan var det å legge frem den upopulære historien om norske krigsprofitører i 1974? Har forholdet til denne historien endret seg i dag? Historiker og lektor. Ga i 1974 ut boka “Dei tente på krigen” på Oktober forlag. Boka førte til den første offentlige debatten om krigsprofitørene i Norge.

Ingerid Hagen
Tema: Hvordan skal vi i dag forholde oss til at mye av historien om norske krigsprofitører fortsatt er mørklagt? Historiker, regissør og forfatter. Skrev i 1996 hovedoppgaven: “Norsk Hydros deltagelse i de tyske lettmetallplanene, 1940-1943: motiver og etterkrigsreaksjoner”, debuterte i 2006 som regissør med “Krigshelt i utakt” om Svein Blindheim, og gir i oktober ut boka “Landssvikoppgjørets skyggesider” hvor hun blant annet ser på det problematiske ved at krigsprofitørene gikk fri.

Kåre Stormark, historiker og underdirektør i UD.
Moderator og leder av debatten. Stormark har fulgt forskningen rundt de norske krigsprofitørene lenge, og har skrevet hovedoppgave om Thune fabrikker: “Thune-streiken august 1945”.

Det vil bli vist klipp fra filmen Svik som har premiere 9. oktober.

Bli kjent med vår mørke historie på Litteraturhuset.

Did the driver shoot JFK? (revised)

POWER: The girl who silenced the world for 5 minutes

Do you get the message?

VIDEO: The Divine Book (10 parts)

A pretty cool production about Islam and the Quran and its relation to Mohammed, Jesus, Moses, Science, Biology, Fibonacci and so on.  Check it!

From: http://www.youtube.com/user/noreagaaa

VIDEO: Iniziazione massonica (Italy)

Response to EARTHENIGMA’S BLOG-post: What if the Illuminati were the good guys?

Go to EARTHENIGMA’S blog here.

What if Freemasonry got both “good” and “bad” members? Just like your class or job…

Or what if the Illuminati is just a description and not realy a organized group…

What if the Illuminati is the Italian MAFIA…

What if the esoteric tools are just tools, and you can use them for either good or bad…

What if our collective flight from responsibility have left a space for someone like Bush or Berlusconi to take…

What if 9.11 was pulled off by some people inside the US-government, but not by the government itself…

What if our pursue of material goods makes us lose our souls…

What if the war on drugs is a war on us (the people)…

What if life´s mystery-schools became secret, at a point in time, because the Roman Church persecuted the religious practitioners…

What if Freemasonry was infiltrated and perverted by dark forces in the 1700´s…

What if Freemasonry erects the national state on the foundation of the family, with the man as the acting “head”…

And Catho-communists are confused feminists and materiarcs who jealously oppose the rule of Christ and the Davidic Royal Bloodline given by the True GOD…

What if Freemasonry is Kabbala for Gentiles…

What if Freemasonry is Catholisism for Protestants…

What if Jesuits invent conspiracy theories to hide their own deeds…

What if the world economy has to lose it´s unserious companies to make a change for a better future…

What if tha mayan endate actualy is Oct.28.2011…

What if Angels & Demons lives inside our thought-realm…

What if UFOs are Demons… or Angels.

What if Quantum-physics is the truth…

What if that you call good and bad doesn´t excist in the real world…

What if someone sees GOD and want to be obedient…

What if someone sees GOD and want to be free…

What if a slave of GOD really is Free…

What if everything happens for a reason…

What if you follow your heart instead of the brain…

Angels sees the variety of life in many beautiful colors…

Demons only sees things as Black & White!

*GOD BLESS U…

SYNNØVE FJELLBAKK TAFTØ: Offer for den moderne norske inkvisisjonen

Den kvinnemishandlende, krigsførende presten vi en gang kalte statsminister i Norge bli adressert ang. samvittighetsfangen SYNNØVE FJELLBAKK TAFTØ som er i psykiatriens hender i “det skjulte tyske rom”.

Teksten er sakset fra Nyhetsspeilets kommentarfelt 22.9.09

STØTT SYNNØVE i NORDLAND i DAG !

TIL Det Kongelige Politi- og Justisdepartement ved Statsråden

FRÅ : DATO 19 . februar 1999 Antall sider: 35 med denne

VEDRØRENDE ” SAMVITTIGHETSFANGE” : SYNNØVE FJELLBAKK TAFTØ.

Kommentar fra FME: Det er begått en stor urett mot flere borgere av Norge. En av disse borgerne er Synnøve F. Taftø.  Arbeiderpartiet har “ikke livets rett” etter hva de har gjort mot henne. FME ser det som en av sine hovedoppgaver å ta fatt i denne saken. Vår Grunnlovs § 75 pkt i, beskytter mot overgrep på borgere av Norge. D.v.s. §75 / i, tar tak i overgrep gjort mot landets borgere.  Denne instansen er Sivilombudsmannen.  Det kan være på sin plass å rette et meget kritisk lys imot nettopp denne instans, da man kan spørre om hvilken rolle denne instansen har hatt i mange saker av dette slag i Norge? Derfor skal Taftø saken “opp på bordet”, da selveste Statsminister Bondevik ikke følger de lover og retningslinjer som han selv har vært med på å fatte, jfr FNs menneskerettighetskonvensjon.   Statsminister Bondevik vet at psykiatrien og politi-etaten blir brukt til “politisk krigføring” i Norge, men hva gjør han med det? Ingen verdens ting, og hva kaller man en spade, herr Bondevik? Hva er dette for noe simpelt tøv?  Dette er ikke til å tro. Var ikke De så imot mobbing i deres nyttårstale?  Her kan vi jo lese at De er sjefen for den verste trakassering og mobbing som foregår i dagens Norge!!

Med tanke på at Synnøve Fjellbakk Taftø. 8630 Storforshei, nå må antas å være en ufrivillig samvittighetsfange ved Nordland psykiatriske sykehus, er det oppstått uro blant fiskere, og fritidsfiskere langs kysten.  Dette fordi at Fjellbakk Taftø ikke er glemt, eller – blir glemt for å bli sparket fra UD, kun for å informere om viktig, men fordekt informasjon om fiskeriene, under forhandlinger med EU Men ikke minst, for at det var Synnøve Fjellbakk Taftø, som oppnådde forliket i Strasbourg med Regjeringsadvokaten, for fritidsfisker og bussjåføren som ble dømt i Høyesterett.   Uroen øker for hver dag, etter at Kystfolket fikk bevis for at Taftø var internert. Den eneste juristen, med nok faglig innsikt, – og som ikke lot seg presse og/ eller kjøpe i kampen om allemannsretten, og fordekte fiskeforhandlinger med EU, er internert. “Juristen” Peter Ørebech, unngikk internering, med sitt klare dobbeltspill.  Forvirring, forbauselse og uro, kan lett utvikle seg til reaksjoner i rettferdig harme. Det er bevis nok, som sammen med foreliggende dokumenter i justisdepartemntet , dokumenterer at leger, tjenestemenn, og en lensmann sitt ulovlige bruk av psykiatrien, og ved bruk av mentale diagnoser. Dette på fritt grunnlag – etter at enkelte individer forsøkte å ta opp lovbrudd, – fra tillitsvalgte og offentlige tjenestemenn.

“OVERSENDELSESKRIV MED 30 SIDER VEDLEGG, TIL JUSTISKOMITEEN, KONTROLLKOMITEEN I STORTINGET, OG JUSTISDEPARTEMENTET”

Tidligere og nåværende sentrale politikere og tjenestemenn, blir nå dratt inn den nødvendige prosessen med minst 4 – fire sivile søksmål. Søksmål der ytterlige irregulære forhold vedrørende maktmisbruk og falske diagnoser mot sakesløse personer, basert i den pågående maktkampen om eiendomsretten til det Norske folk sitt arvesølv, blir adekket. De enorme økonomiske og fremtidige verdiene av de marine ressurser Norge får tildelt i internasjonale forhandlinger. Synnøve Fjellbakk Taftø, har tilegnet seg en “farlig” innsikt i dette spillet som diplomat, og er en langt “farligere fisk”, som det er formålstjenlig å internere, enn både undertegnede og lensmannsførstebetjent, Gjert A. Nærø.   Men det ble mobilisert lensmannsetat og leger til å nøytralisere sistnevnte i psykratriens navn. I en pågående etterforskning, – og i nevnte sivile søksmål, kan selv ikke vår nåværende statsminister, Kjell Magne Bondevik utelukkes som et hovedvitne.  Jeg oversender denne telefax med vedlegg, for at den nåværende ledelse i justisdepartementet kan bli rimelig informert i den pågående “Taftøsaken”. Justisdepartementet kan forhindre at denne saken ikke nødvendigvis må bli en del av prosessen – i de kommende rettsforhandlinger.

Til Justisdepartementet legger jeg ved til opplysning, – som vedlegg nr. 1, undertegnede sin telefax til Sentralstyret i Norges Fritidsfiskarlag, og styret i Søre Sunnmøre Fritidsfiskarlag, datert 7. februar 1999. Telefaksen vart avsendt 2 – to dager før Taftø ble internert, og en ny interesseorganisasjon står nå på nytt overfor et identisk angrep, som Kystfiskarlaget fikk føle i 1993. Da var også lensmann Roar Skoglund en sentral medspiller, og lensmannen fikk dessverre dratt daværende justisminister Grete Faremo med inn i maktkampen, på feil grunnlag. Statsråden har nå fått dokumentert at; – underordnede tjenestemenn – i departementets ytre etat har, – i 1993 og i 1998, beviselig benyttet sin stilling – i en partisk kamp i mot Kystfolket sine urgamle og lovfestede rettigheter. Rettigheter som var urettmessig inndratt av “krefter på Sunnmøre”, gjennom Fiskeridepartementet, og stadfestet – ved dom i Høyesterett som følge av en ikke lovhjemlet forskrift. Tror statsråden at det er bare noen få utvalgte, – som vet – at det var Synnøve Fjellbakk Taftø, av alle – som utviste nok integritet, mot og kløkt, til at regjeringen, – valgte å innrømme at en fritidsfisker var straffet ulovlig av Høyesterett? Mange nok vet, at regjeringen unngikk å bli dømt i Strasbourg for skandalen.

Med vennlig hilsen Tore og Velaug Lie

Ad.den politiske fangen Synnøve Fjellbakk Taftø Statsminister Kjell Magne Bondevik, Statsministerens kontor, Akersgt. 42, postboks 8001 Dep, 0030 Oslo, (tlf. nr. 22 24 90 90). I går mottok vi et brev datert 8. mars d.å. fra Det Kongelige Justis- og Politidepartement med følgende overskrift: “Vedr. innbringelse av politiske fanger på politibudsjettet”.  At vi har hatt og har politiske fanger her i landet, ja, det er noe vi har visst meget lenge, men det som er det unike nå, – det er at landets Justisdepartement nå faktisk innrømmer det. Synnøve Fjellbakk Taftø er en slik politisk fange! Medio februar d.å. ble hun tvangsinnlagt på Nordland Psykiatriske Sykehus hos fangevoktdirektøren v/NPS, Atle Aas! Dette var hennes 4. tvangsinnleggelse! Den varte i ca. 14 dager, og i dag er hun ute igjen.

Fra sin bakgrunn i det diplomatiske korps gjennom ca. 15 år, og hvor hun på 90-tallet fikk avskjed i unåde p.g.a. at hun ytret seg sannferdig om myndighetene og de politiske myndighetspersonene.  De følte seg ille berørt, men hvem kan disse takke?   Hvorfor hennes 4. tvangsinnleggelse nå? Jo, Synnøve hadde proklamert at hun ville ytre seg om generelle overgrep i Norge, foretatt med myndighetenes velsignelse! Dette skulle skje i Geneve direkte til Torturkommisjonen og direkte til WHO. Dette tåltes ikke, – og veien til Nordland Psykiatriske var ikke lang, og det var med bistand fra politiet! Som det psykiatriske offer Arnold Juklerøds nærmeste pårørende, vil jeg nevne ham som kansje den mest kjente politiske fangen i Norge i nyere tid, – kjent ikke bare i Norge, men faktisk i hele verden, (undertegnede har med egne øyne sett brev poststemplet i Sør-Afrika og adressert som sådan, “Til Juklerud i Norge” og som kom fram til brakka på Gaustad, – Juklerøds bopel de siste 3,5 år av sitt liv). Juklerøds advokat, advokat Knut Rognlien, skrev i en pressemelding fra 7. september 1995 bl.a., sitat begynner: “Den person som protesterte og holdt seg til loven, ble ikke tatt alvorlig, men utdefinert som psykiatrisk tilfelle. Dette bestyrker mistanken om at psykiatrien også i Norge er blitt brukt på politisk grunnlag overfor opposisjonelle og annerledes tenkende”, sitat slutt.

Synnøve Fjellbakk Taftø er en ener, ikke korrupt som mange av hennes motstandere er. Hun er redelig og sannferdig i all sin fremferd.  Og med hennes sannferdige ytringer og hennes intellekt, ble hun “farlig” for ‘herrer som ønsket Norge inn i EU og for de som forhandlet fram EØS-avtalene, – da særlig hva gjaldt fiskerispørsmålene, – som stod hennes hjerte nærmest! Pr. idag koker det på kysten blant fiskeribefolkningen over det horrible som myndighetene i g j e n har gjort mot Synnøve! Og de av myndighetene som min kone og undertegnede har vært i kontakt med enten pr. brev eller telefon eller begge deler, så som Helseminister, Justisminister, folk i Utenriksdepartementet, folk hos Regjeringsadvokaten osv. osv., virker det som om det er en litt heller nervøs stemning, (våre opplevelser). Inntil jeg begynte å arbeide med overgrep i psykiatrien, sommeren 1992, hadde jeg ennå min barnetro i behold: I vårt land forekommer det ingen kobling mellom politikk, psykiatri og rettsvesen. Skulle det forekomme enkeltstående overtramp, så har vi da domstoler som vet å beskytte sine borgere, som lar alle saker bli “fullkomment opplyst”, som det heter.

Våre politikere er ikke korrupte. Legger du bevisene på bordet, så tar de straks affære. De dekker ikke over og fortier ikke lovbrudd hos myndigheter og rettsinstanser, men er rettsstatens og demokratiets fremste beskyttere. – Ja, vi vil gjerne tro det er slik. Vi vil tro oss beskyttet av rettsstaten og demokratiet. Og av offentligheten, den frie presse. Dersom noen gidder å lese, da. Dersom noen våger å trykke. Men vi har lært: Politikere, psykiatere og domstolene forblir i disse spørsmål en uheldig treenighet, en treenighet vi godt kan være foruten når treenigheten blir brukt som vi har sett i Juklerød- og Taftøsaken! Alle illusjoner mistet jeg relativt fort. Og da Juklerødsaken var oppe i Stortinget 31. mai 1996 og det skulle stemmes over om det skulle nedsettes en offentlig granskningskommisjon, stemte bl.a. a l l e Kr.f’ere nei, (av de som var tilstede – 7 (syv) stk.) og disse var: V. Svarstad Haugland, A. Næss K. M. Bondevik, M. Aukan, H. Frafjord Johnson, O. T. Lånke og O. Holten. Og jeg glemmer ikke den delegasjon som en tidlig vårdag 1995 var nede i Tyrkia for å besøke den politske samvittighetsfangen Zana. Det var Dem statsminister, Kirsten Kolle Grøndahl, Anne Enger Lahnstein og Kaci Kullmann Five. Jeg så fru Five gråte på TV over hva hun hadde fått oppleve med møtet med Zana, men dette var tydeligvis glemt av den samme fru Five stemte nei sammen med Dem statminister når det gjaldt granskning av Juklerødsaken. Om det gjorde inntrykk på fru Five og Dem statsminister da Juklerød døde 25. januar 1996 etter ca. 25 års tortur på Gaustad, vet jeg ikke. Jeg regner med at dette gikk smertefritt for dere begge (leses: alle politikere). Men en ting er sikkert, – psykiaterne tok livet av Juklerød!

Si meg Bondevik! – og vær ærlig nå! Hvorfor skal det være så langt mellom liv å lære! Du forkynner det kristne budskap, og skjønn meg rett: Det har jeg ikke noe imot, tvert om! Men det jeg har noe i mot er at du ikke lever etter det du forkynner! – hvertfall ikke overfor personer som stiller ubehagelige spørsmål til myndighetene og som blir diagnostisert for at de samme personene ikke skal ha således injurierende kraft. Dette bør du få satt en stopper for! I mai d.å. skal de nye psykiatrilovene antageligvis vedtas. Jeg er skremt over hva som ligger på bordet som utkast pr. idag! Juklerød er død! Synnøve lever – en ressursperson som bør bli tatt på alvor! Hennes diagnose bør du være mann for å få slettet Bondevik, du har n o k makt til det! Synnøve kan i mange år ennå yte landet Norge en uvurderlig arbeidskraft!

Jeg avventer svar statsminister! Ovennevnte opplysninger er dokumenterbare i en eventuell rettssak.

Kilde: http://www.grunnlovens-vektere.com/html/saga.html

STØTT SYNNØVE Fjellbakk Taftø i NORDLAND Onsdag 23.9.09 !

Og i morgen onsdag 23. September 2009 er det planlagt tvangsmedisinering av Synnøve Fjellbakk Taftø, og det skal av alle steder foregå i hennes eget hjem i Storforshei, ved psykiater Mawlud fra Nordland Psykiatriske. (Og det blir visstnok Depotmedisin)

Jeg har ikke ord for psykiatrien som ikke gir slipp på henne, men fortsetter å gjøre hennes liv til et helvete og et mareritt.

Hva har denne medisinering gitt for resultat nå i løpet av 20 år. Jo det de har oppnådd er å hindre henne i å komme ut med all den informasjon hun sitter inne med om det råtne systemet vi alle elver under.

VELG SYKEHUS:

Bodø
Tlf: 75 53 40 00

Lofoten
Tlf. 76 06 01 00
Vesterålen
Tlf. 75 42 40 00