Ron Paul vs. Michael Moore on Larry King CNN

“Dollar Will Go To A Value Of Exactly Zero”

See the statment made by Marc Faber here:

Source: ZeroHedge.com

BOK: TOVE STEINBO – Hva skjer i Norge?

Screen shot 2009-10-30 at 12.10.18 PM

En debattbok fra den bekymrete borgeren som tar ordet

Har folket og politikerne skilt lag her i landet? Lever politikerne i sin egen boble? Er det et folkelig opprør på gang, ikke nødvendigvis fra studenter og arbeiderklasse denne gangen, men fra middelklassen? Løftebrudd, pengeskandaler, korrupsjon, politiske spørsmål som blir fortiet eller tabuisert – hvordan er egentlig situasjonen i kongeriket foran valget i september?
Tove Steinbo er den bekymrete bestemoren som tar ordet, stiller ubehagelige spørsmål og maner politikere og byråkrater til ansvar.

Vi har det godt i Norge. Likevel øker misnøyen med politikere og deres forvaltning av våre verdier og økonomiske ressurser.

De politiske nettverkene er blitt for tette, og vi har etter hvert fått mindre og mindre innflytelse over hvem som styrer Norge.

Politikerne tar ikke signalene fra velgerne.

Hva er da vitsen med å stemme?

Ønsker du en innleder til en dialog, debatt eller diskusjon om aktuelle samfunnsspørsmål? Ta kontakt på telefon eller e-post. Mobil 92 28 83 72

 

Is the Copenhagen treaty about creating a world government?

Monday, 26 October 2009

xm3btj

Alan Jones talks to Lord Monckton, British climate change sceptic, who says the Copenhagen treaty is about creating a world government:

*Listen to Radio-clip*

Video: Extended remake – Reflections And Warnings – An Interview With Aaron Russo By Alex Jones(Infowars.com)

Video: Dr. ALFRED WEBRE at the Aware and Awake Conference, Sept 2009 (Project Camelot)

Disclosure: 27. Nov 2009