David Icke Debunked *Full Documentary*

Parallels between David Icke and Alice Bailey dismissing the Christ.

Peter Levenda | Secret Space Program

Finally!  Peter Levenda rounds up everything the dark side has done in the 1900’s and ties it all up to a carpet that he lifts to unveil the crazy hidden history of the infamous Nazi Ufo scientists.  Watch this if you wonder about interlinkage between SS, CIA, WW2 spies, vatican, OTO, NASA, the Kennedy assassination, South Americas etc, etc.  This is one of the best presentations I have ever seen on the subject for real!

David Wilcock | The Source Field Investigations

A superb presentation by David Wilcock that really adds things up.  Enjoy!

http://divinecosmos.com/

JOSH REEVES | SPECIAL REPORT: NORWAY MASSACRE, WINEHOUSE, TEMPLAR CARTEL “ALL ROADS LEAD TO ROME! “

Change is on the Horizon

Change is on the Horizon is the epic story of how the world lost its soul and how it will gain it back. Directed and narrated by James Rink.

Part 1 Dawn of the Golden Age – Discuses how Saint Germain helped bring about the beginnings of a enlightened era which soon fell into darkness under the helms of the Illuminati and a corrupted masonic order.


http://www.youtube.com/watch?v=FlNMFUrgjyM

Part 2 – The American Federal Empire. America was always meant to be always a shinning beacon of freedom and prosperity to the world. But the machinations of British bankers and the Rothschild’s soon destroyed all that was once good in this great land.


http://www.youtube.com/watch?v=uupCNxRqguY

Part 3 – The Farmer Claim Program – Discuses how a class action lawsuit brought about in the early 1990’s lead to the creation of NESARA, the National Economic Security and Reformation Act which will ultimately tear apart the New World Order and bankers plans right out from under their feet.


http://www.youtube.com/watch?v=gOPIgNB-hGY

The NAZI UFOs story

Why UFOs and the occult religions are connected and why we are interressed in both.  This one rounds it up:

New Link | Continuing counter reformation

http://www.continuingcounterreformation.blogspot.com/

Art | THE ALCHEMICAL CHAPEL

Leo Zagami ⎢CHORONZON CLUB – Black magik

 

ISRAEL – The German Colony (Strange ideas into the jewish culture)

Zionism is a German invention to destroy real Judaism.  It´s also practiced by the British Royal House which also is of German descent.  Ba´hai Islamism and communism is also interlocked in this evil axis, and they all exist in the Haifa Colony.  …but therse none kosher food-shops there!?

After the Jesuit destroyed the Templar Order they reestablished it but with a different motive.  This also comes through in this informative “homemade” video.

Get it right – Fight racism!

Totalitarian slaughters: The past repeats itself…

From : http://www.tellthechildrenthetruth.com

Also related: IRANIUM (Iran+Uranium): http://www.iraniumthemovie.com/

Bill Cooper – The CNN Interview

All parts

Aleister Crowley: In Search of the Great Beast 666

PLAYLIST HERE – One sick dude…

Makt har et ansikt – Jens Chr. Hauge

Strategen, ideologen og samfunnsbyggeren Jens Chr. Hauge. Det var han som bygde landet etter krigen. Som utviklet de nye grunnleggende politiske, industrielle og samfunnsmessige systemene vi har i Norge i dag. Men han var også Hauge, CIA-agenten, Bilderbergeren og Atom-opprusteren. Hans mange roller gjorde ham til en slags skjult landsfader, på godt og vondt.


Det er utrolig hvor dyktig denne mannen var til å få igjennom storpolitiske beslutninger gjennom lyssky kommunikasjon og manipulering. Han konspirerte gjennom deltakelse i styrer og komiteer, brev, og hemmelige møter, for å sette folk opp mot hverandre og få maktpersoner til å gjøre som han ville. Man ville ikke komme på kant med Hauge, mange var livredde for ham. Han plasserte personer strategisk rundt som han selv fant det for godt.

Han fikk opprettet en egen stilling til seg selv ved Arbeiderpariets partikontor, hvor han sammen med Einar Gerhardsen og partisekretær Haakon Lie dannet et ideologisk-organisatorisk maktsentrum som befestet grunnprinsippene som har styrt det meste av utviklingen i etterkrigstiden. En aktiv industripolitikk, korporativt samvirke, demokrati og vestlig orientering (USA).

Jens Chr. Hauge var sentral i arbeidet i grenselandet mellom de sivile og militære delene av motstandsarbeidet under krigen, og fikk gjennomført linjen at den væpnede motstanden skulle innordnes regjeringen i London og Forsvarets Overkommando. Under krigen startet Hauge prosessen med å få forsvaret under sivil kontroll, et arbeid han fortsatte med etter krigen mens han var forsvarsminister. Denne prosessen møtte til dels sterk motstand. Det må også nevnes at han beordret han likvidasjoner, og at han fortsatt var for dødsstraff etter krigen.

I etterkrigsårene satte han igang en rekke endringer i forsvaret, både den synlige og den hemmelige delen. Dette besto blant annet i styrking av «radiokontroll-tjenesten», utenlands informasjonstjenester via Handelsflåten og andre metoder, som flyrekognosering og bruk av agenter. Hauge grunnla Stay-Behind, og dermed norske etterretningstjenester.

I 2008 ble det kjent at han også arbeidet for amerikanske OSS (Office of Strategic Services), forløperen til CIA. De bygde et nettverk av etterretningsbaser for hemmelige agenter, kurerer, våpen og utrustning i Norge. Denne virksomheten foregikk i all hemmelighet.

Hauge var en nøkkelperson i overvåkningen av kommunistene under den kalde krigen. Som Justisminister løy han for Stortinget om overvåkning av venstreorienterte, og også for Lund-kommisjonen, som han var en hard motstander av.

Han la også grunnlaget for å bygge opp Israel til en atommakt. Hauge sørget for salg av norsk tungtvann til Israel, og fant måter å gjøre dette på uten å måtte søke norske myndigheters godkjennelse, og ved omgåelse av internasjonale retningslinjer og kontrollsystemer. Som styremedlem i Noratom kunne han videreselge tungtvann, som Norsk Hydro selv ikke kunne selge til Israel. Dette skjedde under konspirering og hemmeligholdelse. Hauge visste at Israel ville bygge kjernefysiske våpen i samarbeid med Frankrike, og tjente store penger på dette.

Gjennom sine uformelle kontakter i andre staters regjeringer, militære og etteretningsfolk, var han med på opprettelsen av NATO i 1949, og en viktig nøkkelspiller i å utforme hva NATO skulle være og hvordan de skulle jobbe. Dette var under tiden han var forsvarsminister, og han jobbet også for Norges tilslutning. Tilslutningen er i strid med grunnloven, demokratiske og parlamentariske prinsipper, og et overtramp mot det norske folk.

Det var Hauge som foreslo opprettelsen av Forsvarets forskningsinstitutt (som i dag samarbeider med britisk og amerikansk etterretning).

Han ordnet også forholdene for at Kongsberg våpenfabrikk kunne tjene seg søkkrike på å selge på det internasjonale markedet. Kongsberg var et statlig foretak, men Hauge organiserte forholdene for statlig styring og halv-privatisering. Det samme gjorde han for Statoil, og opprettet systemer for hvordan Staten kunne styre beslutninger i et privat finansiert foretak. Total kontroll og ingen risiko.

Når man ser på historien, hersker det liten tvil om at denne lynende intelligente mannen, var en av de mest betydningsfulle nordmenn i det 20. århundre. Det er paradoksalt at så lite av hans innflytelse er fremme i dagens lys. Han var maktglad, lukket og arrogant, holdt alltid kortene tett til brystet, og foraktet media. Systemene hans lever i beste velgående i dag, og vi lever i dem. Så det viktigste vi kan spørre oss i dag, er hvem som forvalter arven etter Jens Christian Hauge.

Her er noen av vervene han har hatt:

I 1995 ble han tildelt Norges høyeste sivile utmerkelse, Medaljen for borgerdåd i gull.

Hauge ble bisatt fra Ris kirke i Oslo 7. november 2006. Regjeringen besluttet at hans gravferd skulle foregå på statens bekostning.


In Satan’s Name

All episodes:  http://documentarystorm.com/religion/in-satans-name/

The Nazi Vril Cult

The VRIL society:

http://documentarystorm.com/conspiracy-mystery/dark-fellowships-the-nazi-cult/

Books on this:  http://www.skybooksusa.com/books/pmoon.htm

False flag Nov 6. 2010 (cryptic warnings)

To avoid: Please focus!   😉

Operation Highjump and Hitlers escape

One of the two last submarines belonging to the Nazis, the U-977, docked in Norway at the end of WW2, so this CON has to adress!  We still have problems with sosiopath fascists running the government in this country.

This CT came back into my mainframe recently.  I was provided some TV-productions I didn´t see before, but the theories is as old as the war itself.

Keywords like, Hitler didn´t die in Berlin, Nazi UFO base in Antarctica, Operation Paperclip/Nazis run the CIA and lying eyewitnesses are being challenged.

One rumor states Admiral Bird was sent on a 8 month mission (Operation Highjump) to Antarctica, only to come back after 3 with less soldiers, less warplanes, great defeat and confusion.  Surely very emberrasing!  It supposedly also was a big hole in the sea-carrier used.  Another rumor is that Hitler lived with his wife in Argentina til he died 87 years old, outlived by Eva Braun.

Did Dr.Death Mengele flee to Brazil and continued his work on human genetics there somewhere like it´s portrayed in the movie “The Boys from Brazil“?

The videos posted also compromises that the russian kept skull of Hitler isn´t his, but of a young woman!

OK, press play on tape:

Parts 2 3 4 5 6

Parts 2 3 4 5 (counter propaganda?)

Parts 2 3 4 5

So the story of the Third Reich disc programs does not end with the collapse of the
Third Reich itself. It continues unresolved…

http://www.eyepod.org/Nazi-Disc-Photos.html

Related links:

http://www.scribd.com/doc/25311/Hitlers-Antarctic-Base-the-Myth-and-the-Reality

http://au.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100727011226AAADBzE

http://www.bibliotecapleyades.net/branton/esp_sociopol_omega01.htm

http://www.antarcticconnection.com/antarctic/history/highjump.shtml

http://south.greyfalcon.us/u577.html

PS:  The Nazis developed our modern medicine and the PR-techniques used today around the world…

 

Leo Zagami Cosmic Alchemy Conference

PARTs 2 3 4

SUBSCRIBE TO WWW.ENIGMATV.COM

The Winged Beatle

To mesmerize a whole world and to change culture for ever must take an incredible force..  Where did the Beatles get theirs?  Maybe they learned a thing or two from the MI6, Aleister Crowley, who they obviously loved?

To kick your sandals off on a hot day to walk on the even hotter asphalt sounds pretty corny Paul…

Part 3

Part 4

Part 5