Change is on the Horizon

Change is on the Horizon is the epic story of how the world lost its soul and how it will gain it back. Directed and narrated by James Rink.

Part 1 Dawn of the Golden Age – Discuses how Saint Germain helped bring about the beginnings of a enlightened era which soon fell into darkness under the helms of the Illuminati and a corrupted masonic order.


http://www.youtube.com/watch?v=FlNMFUrgjyM

Part 2 – The American Federal Empire. America was always meant to be always a shinning beacon of freedom and prosperity to the world. But the machinations of British bankers and the Rothschild’s soon destroyed all that was once good in this great land.


http://www.youtube.com/watch?v=uupCNxRqguY

Part 3 – The Farmer Claim Program – Discuses how a class action lawsuit brought about in the early 1990’s lead to the creation of NESARA, the National Economic Security and Reformation Act which will ultimately tear apart the New World Order and bankers plans right out from under their feet.


http://www.youtube.com/watch?v=gOPIgNB-hGY

Slavedriverne i Norge siden 1940: Sentralbanken

Alternativ side ved Ove Erik Storhaug og Svein Pedersen

En enkel liten side som tar for seg kosthold, politik og livsstil:

http://www.oveerik.net/Alternativ/

Bank collapse Des. 7. 2010, if…

…if you go to the bank and withdraw all your cash as the same day as all the rest of us.

See this video on facebook with Eric Cantona:

http://www.facebook.com/video/video.php?v=1653011133967

The movement is moving!  Why bother demonstrating in the streets when damage can be done as easy as this?

 

Økonomien på boler (TV Dokumentar)

Överdos – Den kommande finanskrisen

Part Tre Fire Fem

Genre: Dokumentär

Studio: Devell/Borgs

Starring: Gerald Celente, Karen Horn, Megan McArdle, Robert van Order, Peter Schiff, Vernon Smith, David Walker

Screenplay By: Johan Norberg/Martin Borgs

Directed By: Martin Borgs

Produced By: Henrik Devell

http://www.overdos.se

The Essence of Money, a Medieval Tale (7:36)

Watch this short film about how money really works and how it was invented.  Very good and informative piece!

http://www.digitalcoin.info/The_Essence_of_Money.html

And how it would work today:

http://www.digitalcoin.info/Digital_Coin_Introduction.html

More stuff around the site to…

Central banks, the root of all evil

“The bankers’ Satanic Conspiracy is the source of anti Semitism. The sooner Jews rise up to oppose it; the sooner anti-Semitism will end.. Obviously, many Christians are involved. When I criticize Rockefeller, no one says anything about ‘anti-Christianism.'”

Henry Makow

The “Federal Reserve” is not a government institution but a private central bank owned by a handful of major banks and bond dealers. As such, it is a cartel owned, controlled, and essentially for-profit driven, not by the people of the United States but, instead, by the banking industry’s ruling elite. This oligarchic setup generates the most costly, debt-based, money system and greatest conflicts of interest in the history of the world. It is a system clearly at odds with the intent of the founders of the United States of America.

“Whoever controls the volume of money in any country is
the master of all its legislation and commerce.”
President James A. Garfield

All from:  http://publiccentralbank.com/

Bye Bye Euro

Here´s something for the Bilderbergers!   Realitycheck 1,2…

New link added: USAvsUS

A complete rundown of “how it was” to “how it is”, in the US of A laws and policies.  Very informativ!

http://www.usavsus.info/

Farmann: Friheten til å velge frihet

Bra!

Farmann-Youtube-kanal: http://www.youtube.com/user/FarmannTVNorway#p/a/u/1/HslHD0t7jpI

http://www.farmann.no/

Sean David Morton – Financial

Intuitive/Psychic, investigative reporter and publisher of Delphi Associates Newsletter (delphiassociates.org), Sean David Morton gives his insights on the World Financial Crisis, it’s historical causes and predictions for the future.

Noam Chomsky: Government In The Future

A talk by Noam Chomsky at the New York Poetry Center  (1970)

Part 3Part 4Part 5Part 6

Radio: Benjamin Fulford on Rense – FEBRUARY 24. 2010

Part 3 Part 4 Part 5

Norge – den usynlige stormakt

Norge er historien om en usynlig stormakt, med xxxx milliarder kr. i utlandet, verdens største handelsområde, total ansvarsfraskrivelse, og våre alliertes alibi for alskens faenskap. En ukjent suksesshistorie, hvor stat, næring og internasjonale institusjoner kan tjene milliarder på undertrykkelse og andres elindighet under de gode intensjoners flagg. Det er genialt! Fredsnasjonen Norge er et prosjekt som har lykkes i å føre en hel befolkningen bak lyset, er det ingen som har skjønt det?

Fredens flagg – naivitetens fane

Utviklingshjelp og fredsmekling er norges fremste merkevare i internasjonal sammenheng. Uangripelig med sitt tunge etiske fundament, er det også et innpass i konfliktområder for oss og våre allierte. Både militært og for næringen.

Bistandsnorge er en milliardindustri. Statens midler til den tredje verden overgår de fleste andre poster på statsbudsjettet, og enda mer går indirekte gjennom skatte- og avgiftsfritak og andre ordninger. Innskuddene fra et hundretalls organisasjoner er enorme. Men enda flere milliarder går tilbake i private selskaper og i statskassen. 70 prosent av Statens utviklingsprosjekter er ikke initiert av Staten selv, men av andre institusjoner og bedrifter med egne interesser. Staten tilrettelegger for opportunister i de såkalte U-land. Et eksempel er Utenriksdepartementets eneste underetat Norfund (i følge nettsiden), som er et rent frieri til bedrifter som ønsker å etablere seg og tjene penger i disse landene. Mye annet arbeid går ut på å ‘hjelpe’ landene til å møte våre standarer og tilpasse seg vestens lovsystemer, slik at vi kan handle med dem innen flere bransjer. Nesten alle bransjer tjener stort under fredens flagg. De største, forutenom bistandsorganisasjonene selv, er blant annet landbruk, gjødsel og matproduksjon, telecom og IT, bank og finans, gull, olje og mineralutvinning, skipping, og for ikke å glemme den enorme norske våpenindustrien.

Utviklingshjelpens uttalte mål kan aldri oppnås, for så lenge et land er tildelt en underlegen rolle, kan det aldri bli sidestilt med med et vestlig land. Dette til tross for at Oslo ikke kan måle seg med mange av storbyene i disse landene, hverken når det gjelder infrastruktur eller kompetanse i arbeidslivet. Velmenende nordmenn, både givere blant befolkningen og aktører i utviklings- og fredsarbeidet, må skjønne at bistand ikke er veien å gå. Vi må anerkjenne innbyggere i disse nasjonene som våre likemenn om vi noen gang skal få løst problemene vi står ovenfor. Normenn er svært naive, fordi vi har blitt manipulert til å tro at

det uttalte mål er det øverste mål. Mens sannheten er at både lykkelig uvitende og kaldblodige dyktige aktører tjener store penger i dette systemet.

Norge – verdens beste land å bo i -for kriminelle

Kriminelle tjener også særdeles godt på det norske systemet, særlig om man kommer fra et av konfliktområdene vi har vært innvolvert i. Trodde du at vår innvandringspolitikk var tilfeldig? Hva kommer det av at vi har tatt inn alle flyktningene fra eks-Yoguslavia (etter at vi bombet dem i stykker), var det bare fordi vi følte for å være snille? I så fall hadde det vel ikke vært slik at vi heller tar inn velkjent mafia, opprørsledere, krigsforbrytere og massemordere fra områder hvor vi har interesser, mens vi nekter dyktige, hyggelige og godt utdannede afrikanere med god vandel.

Norge er verdens beste land å bo i. Det bør trekkes frem at dette særlig gjelder for kriminelle. Her kan du finne likesinnede blant politi og vektere, i fengselsvesenet, og blant advokater og dommere. Alle som har kriminalitet som sin hovedbeskjeftigelse i Norge, har gode venner eller familie i politiet -uten unntak. Det er sånn det fungerer her. Havner du innenfor det velorganiserte systemet av internasjonalt styrt godkjenning gjennom korrupsjonens tjenere i justis-seksjonen, kan du gjøre det bra som kriminell i Norge.

Kriminalitet i Norge – en politisk strategi

Kriminalitet av den rette arten er av vår politiske interesse, som jeg skal vise nedenfor. Den juridiske sektoren i forvaltningen bistår med å beskytte mennesker som er innvolvert i virksomhet som er av vår interesse, og kontrollere mennesker som er konkurrenter eller utgjør en trussel for denne virksomheten. En bivirkning av dette er at vi også må godta at de som blir beskyttet også har endel andre sideprosjekter og egeninteresser. Jeg skal forklare mer om politi- og jusseksjonens funksjon og rolle i en egen artikkel senere, men først vil jeg redegjøre for det politiske utgangspunkt og ståsted.

Det er ikke folk i ‘kriminelle miljøer’ som styrer kriminaliteten her i landet. Det er internasjonale interesser som står på spill. Det handler om vårt forhold til andre nasjoner og således rikets sikkerhet. Det handler om narkotikatrafikk og våpenhandel, tilgang på handelsområder og vareflyt. Hvem har tilgang på områdene hvor slik handel foregår, og hvem er en av verdens største våpeneksportører? Hvordan tror du slike varer blir fraktet, hvem har verdens største skippingindustri? Det er nå allment kjent at en av CIAs hovedbeskjeftigelser er narkotikatransport. Når skal det bli allment kjent at US Marines og NATO også holder på med dette? Det er aktører innen disse områdene som bestemmer hvem som skal leve og hvem som skal dø i den kriminelle verden, og ikke alltid bare sånn billedlig talt.

Regjeringens standpunkt

Det er store krefter som er i sving. Det er som kjent staten som skal styre i dette landet, og som sette agendaen for hva som skal få lov til å skje og hva som ikke skal få lov til å skje. Det er ingen grunn til å misunne Jens Stoltenberg, for han har ballene i klem. Bare se hva som skjedde med Bondevik, etter at han fikk disse folka inn på soverommet sitt. Om en regjering skulle motarbeide eller stikke kjepper i hjulene for disse systemene, ville det fått katastrofale følger for våre forhold til andre nasjoner, og således også våre handelsforbindelser. Det står på rikets sikkerhet, et være eller ikke være for Norge. Dessuten tjener vi så enormt mye penger på dette, det er jo selve grunnstrukturen vi har bygget samfunnet vårt på.

På dette politiske grunnlaget kan statsansatte, og da mest i UD og Forsvarsdepartementet, og folk i NATO og andre internasjonale aktører med tette bånd til norsk forvaltning og næring, operere forholdsvis fritt med lyssky aktiviteter. Aktiviteter som ikke kan inngå åpenhet under paraplyer som bistandsprosjekter, miljø-relaterte aktiviteter, rent salg og annet av lovelig karakter. Noe unntas offentlighet i henhold til loven, men mye ses rett og slett igjennom fingrene med av forvaltningen selv. Noe går igjennom militære systemer, sanitetsfraksjoner er kjent for å ha bli brukt i andre land. Militæranlegg i nordnorge skal ha blitt brukt til oppbevaring av ulovlige våpen og andre illegale varer, i samarbeid med amerikanere og tyskere på 90-tallet. Les mer om dette under kategoriene i CON-bloggen.

Den Norske befolkning

Det norske samfunn er et offer for manipulasjon, et propagandaprosjekt som har fungert utmerket bra. Helt siden etterkrigstidens dager har vi blitt hjernevasket gjennom kulturbygging og velferdsretorikk som gjennomsyrer hele samfunnet. Et uigjennomskuelig statssystem som selv de involverte ikke skjønner funksjonene av, frontet av en partipolitisk del uten noen reell makt. I tillegg har vi blitt indoktrinert til å tro at vi er et lite potittland i utkanten av kartet, hvor hver mann sitter på sin lille haug å ikke har noen innflytelse på resten av verden. Er det ingen innbyggere i dette landet som forstår at vi er en av de aller viktigste brikkene i konstellasjonene som styrer denne verden?

Researchers link solar storms to market lows

Numerous studies have shown that solar storms affect our mood, which can in turn affect our behavior. One 1994 report in the British Journal of Psychiatry cited by Krivelyova and Robotti shows a 36.2 percent increase in hospital admissions for depression during the storms. A 1992 paper published in the RussianAviakosm Ekolog Med shows that during solar storms, pilots experience increased stress and a sharp decline in flying skills. A Russian study from 1998, based on data from Moscow’s ambulance corps, found that suicides and mental disorders, along with cardiovascular incidents—which are often stress related—spike during periods of increased geomagnetic activity.

From:  http://bcm.bc.edu/issues/winter_2004/ll_solar.html

Thanks to Liberatorium!  Follow Lib on Twitter:  feed://twitter.com/statuses/user_timeline/58386474.rss

Ron Paul: State of the Republic Address

Congressman Paul speaks on where we are as a nation and where we need to go. Text of speech can be found at www.house.gov/paul under “Speeches and Statements”

See Part 2 and 3.

Ron´s youtube-channel: http://www.youtube.com/user/CongressmanRonPaul

BOK: “Sannhetens kår” av Christian Borch

Politikken er blitt salgsobjekt. Ideer og visjoner markedsføres på linje med sjokolade og nye bilmodeller, skriver Christian Borch. Med Europa som arbeidsfelt i tretti år, har han observert en stille transformasjon av holdninger og verdier.

I denne boken viser han hvordan neokapitalismen nå har fortrengt den sosiale samvittighet, og hvordan markedets lover har tatt styring over politikkens premisser.

Antall sider: 272
Utgivelsesdato: 11.08.09 – Cappelen Damm
ISBN: 9788202307967
ISBN-10: 8202307961
Språk/målform: Bokmål

Global Warming Conspiracy Theory with Jesse Ventura (New Tv Show)

1.  

2.  

3.  

4.  

JP Morgans foodstamp currency

One World Currency: Ready to go!

The world in a coin. This is our vision, our hope. It is a necessity and a challenge. What seems an impossible dream becomes an inevitable historic, economic and social process. It is an event which is intertwined with the fate of human evolution.

A single currency becomes the premise for an increasingly global planet. A virtual currency capable of speaking a single, comprehensible language to foster humankind’s innate desire to go farther, to surpass boundaries, and move towards true principles of peace, freedom, brotherhood and understanding beyond issues of race, political and religious beliefs and party interests.

We are presenting the peoples of nations, governments, institutions, intellectuals, ordinary people, pragmatists and idealists, scholars and, above all, young people – the real protagonists of the future – with a simple, ingenuous yet determined long-term vision for building an ideal bridge with tomorrow and interpreting a dream to transform into reality.

In this program, currency yet again assumes the principle goal which it has had since its invention centuries ago: to facilitate and codify human commercial and social exchange. And become a form of pure “communication” between different peoples – a communication of ideas, ideals, information and culture. This constitutes progress, development and well being.

From:   http://www.futureworldcurrency.com/

The announcement by the United Nationsthis week that it will license the minting of silver and gold bullion coins bearing the UN logo may be the button that launches metal prices into orbit.

From: http://74.125.153.132/search?q=cache:TtY2TpKXC1QJ:www.examiner.com/x-32916-Vancouver-Humanism-Examiner

July 10 (Bloomberg) — Russian President Dmitry Medvedev illustrated his call for a supranational currency to replace the dollar by pulling from his pocket a sample coin of a “united future world currency.”

“Here it is,” Medvedev told reporters today in L’Aquila, Italy, after a summit of the Group of Eight nations. “You can see it and touch it.”

From: http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=aeFVNYQpByU4

United Nations and the Development Goals (video)

(Links to youtube!  Won´t repost.  3 parts.  MUST SEE!)

youtube=http://www.youtube.com/user/LucisTrust#p/u/13/393tVhskfkw pt.1

youtube=http://www.youtube.com/user/LucisTrust#p/u/12/OowfzLjgmsg pt.2

youtube=http://www.youtube.com/user/LucisTrust#p/u/11/5wXPMl26VGw pt.3

Also go here:   http://www.lucistrust.org/en/productions/programs_on_youtube

I don´t know what´s wrong (with me), but I don´t believe these Neo-paganist are out for REALLY good through the UN (read as one word!).  Some one is playing on both teams here.  In the first clip f.x.  She says the UN are NOT…  Which are like two – makes a + !  Have you seen their cars reading UNHCR?  UnHolyCHrist!?   Peace.