David Wilcock | The Source Field Investigations

A superb presentation by David Wilcock that really adds things up.  Enjoy!

http://divinecosmos.com/

Change is on the Horizon

Change is on the Horizon is the epic story of how the world lost its soul and how it will gain it back. Directed and narrated by James Rink.

Part 1 Dawn of the Golden Age – Discuses how Saint Germain helped bring about the beginnings of a enlightened era which soon fell into darkness under the helms of the Illuminati and a corrupted masonic order.


http://www.youtube.com/watch?v=FlNMFUrgjyM

Part 2 – The American Federal Empire. America was always meant to be always a shinning beacon of freedom and prosperity to the world. But the machinations of British bankers and the Rothschild’s soon destroyed all that was once good in this great land.


http://www.youtube.com/watch?v=uupCNxRqguY

Part 3 – The Farmer Claim Program – Discuses how a class action lawsuit brought about in the early 1990’s lead to the creation of NESARA, the National Economic Security and Reformation Act which will ultimately tear apart the New World Order and bankers plans right out from under their feet.


http://www.youtube.com/watch?v=gOPIgNB-hGY

Foredrag|Illuminati for folk flest

Onsdag, 23. Mars 2011, 19:00 – 21:00

Sted Unity, Rom 608

Dette foredraget vil bli holdt for 2. gang 23. mars, pga. stor interesse for temaet og god respons.

–  Illuminatis blodslinjer

–   Hemmelige selskaper

–  Det globale pengesystemet

–  Illuminatis målsettinger

–  Illuminati som illusjonsskapingens mestere (med eksempler)

–  Om utøvelsen av skjult makt

–  Illuminatis modus operandi

–  Norge under “ytre innflytelse” i etterkrigstiden

–  Illuminati-kontrollerte organisasjoner

–  Illuminati i underholdningsindustrien

–  Presentasjon av noen Illuminati-bakmenn

–  Sabotasjeaksjoner for politiske mind control-formål

–  Forvarsler fra Illuminati

–   Kampanjer mot NWO-ulydige norske politikere

–   Okkulte ritualer og okkult praksis

–   Utdrag fra instruksjoner for et okkult rituale

–    Illuminati som religiøs bevegelse

 

Navn på kontaktperson: Hans K. Gaarder
Telefon: 90 19 78 81
e-mail: hansgaarder@gmail.com
Pris: 100,-

Templar history, secrets and intent

Part 2 3 4 5

Leo Zagami Cosmic Alchemy Conference

PARTs 2 3 4

SUBSCRIBE TO WWW.ENIGMATV.COM

Föreläsning: ”Prieuré de Sion bakom myterna” – 25.juli 2010, kl 15:00, Göteborg

Inbjudan – Humanitasföreläsning :

Det omtvistade sällskapet Prieuré de Sion har det spekulerats brett om i media, litteratur och film under de senaste åren. Det har menats vara allt från ett snart tusenårigt hemlig ordenssamfund med kontroll över antika heliga artefakter, kunskaper om hemliga blodslinjer, i besittning av läror vilka skulle kunna skaka samhället i dess grundvalar och vara de vilka styr bakom om frimurare, rosenkorsare och andra så kallade hemliga sällskap, till en ren bluff skapat i Frankrike under 1950-talet som en katolsk riddareorden med en reaktionär agenda. Men vad är sanningen om detta sällskap? Finns det verkligen? Har det överhuvudtaget någonsin funnits? Finns det idag och i så fall vad handlar det hela om? Dessa är några av de frågor som skall under föreläsningen få sina svar.

Sällskapet Prieuré de Sion bakom myterna – idag skall förlåten dragas åt sidan!

Tid: 25 juli 2010, 15:00 – ca. 17:30

Plats: Studieförbundet SV, Redbergsskolan – Örngatan 6 (bakom Halta Lottas krog vid Redbergs-platsen), Göteborg

Vägbeskrivning: spårvagn linje 1, 3, 6 och 8 eller buss nummer 17, 53, 60, 62, 63 eller 78 Hållplats: Redbergsplatsen

Fritt inträde till samtliga arrangemang, men gåvor emottager tacksamt för att täcka omkostnaderna. Samtliga föredrag följs av samtal och diskussion och med fikapaus i mitten. Carl Ek föreläser.

Alla intresserade hälsas välkomna!

För vidare information, vänligen kontakta Carl Ek:  carl.ek@mail.se

Eric Phelps: Freemasonry