Local event: 30.April⎢ Bruce Lipton (PhD)

Dette eventet burde ingen gå glipp av!

http://www.oslokonserthus.no/action/displayArticle?aid=3460

“Når vi endrer vår samhandling med våre omgivelser, endrer vi vårt genetiske potensiale. Det er ingenting som er gitt – alt kan påvirkes!” – Bruce Lipton, “The Living Matrix”

Bruce H. Lipton (PhD) er en pioner innen “den nye biologi” og er internasjonalt anerkjent for sitt arbeide med å bygge bro mellom vitenskap og spiritualitet. Han er tidligere professor ved Wisconsin Medical School og som cellebiolog gjorde han banebrytende arbeid på stamceller ved Stanford University.

Lipton har med sine vitenskapelige funn forandret måten vi forstår livet på. Han går imot det etablerte vitenskapelige synet som er basert på at gener og DNA styrer vår biologi og viser at vi ikke er ofre for våre gener, men at vi med vår bevissthet kan forandre vårt genmateriale. Hans foredrag vil kaste lys på den skjulte forbindelsen mellom biologi, psykologi og spiritualitet som former våre liv.

Sammen med komiker og forfatter Steve Bhaerman og overlege Audun Myskja skal Lipton denne kvelden gis oss nærmere kjennskap til “den nye biologien” og hvordan ny viten og erkjennelse påvirker vår forståelse av oss selv – våre liv og vår helse.

Lipton har skrevet bestselgende bøker som “The Biology of Belief” og “Spontanious Evolution” og var en av forfatterne bak boken og filmen “The Living Matrix”. Han er en internasjonalt ettertraktet og populær foredragsholder og i 2009 ble han tildelt den prestisjefylte Goi Peace Award for sitt arbeide.

Steve Bhaerman (forfatter og komiker)
I tillegg til å være medforfatter av boken “The Biologi of Belief” har Bhaerman i 20 år opptrådt som “Swami Beyonanda, the Cosmic Comic”. Han har skrevet bøker som “Driving Your Own Karma”, “When You See A Sacred Cow, Milk It For All It?s Worth” Han er lærer in transformerende humor. Bhaerman etablerte dessuten en “Free High School” i 1972 og han er en av grunnleggerne av “Pathways Magazine” i USA.

Overlege Audun Myskja
Myskja er leder for Senter for Livshjelp og forfatter av bøkene “Finn din indre kraft” og “Den musiske medisin” og en rekke fagbøker. Han har tretti års erfaring innen integrert medisin, og har arbeidet parallelt med vanlig medisin, terapeutisk berøring, energiarbeid, terapeutisk stemmebruk og musikkterapi. Han har vunnet Den Norske Lægeforenings kvalitetspris for arbeid med musikk i medisinen. Myskja har spesialisert seg i forskning over sammenhengen mellom kropp og sinn via lyd og energi.

Bill Cooper – The CNN Interview

All parts

Plato – The Cave

The Allegory of the Cave is an allegory used by the Greek philosopher Plato in his work The Republic. The allegory of the cave is told as a fictional dialog between Plato’s teacher Socrates, and his own brother, Glaucon, at the beginning of Book 7 (514a520a). It is related to Plato’s metaphor of the sun (507b509c) and the analogy of the divided line (509d513e) which immediately precede it at the end of Book 6. Allegories are summarized in the viewpoint of dialectic at the end of book VII and VIII (531d-534e). The allegory of the cave is also commonly known as Myth of the Cave, Metaphor of the Cave, The Theory of Forms, or the Parable of the Cave.

C.G. Jung – Interview (1959)

Carl Gustav Jung was a Swiss psychiatrist, an influential thinker and the founder of analytical psychology known as Jungian psychology. Jung’s approach to psychology has been influential in the field of depth psychology and in countercultural movements across the globe. Jung is considered as the first modern psychologist to state that the human psyche is “by nature religious” and to explore it in depth. He emphasized understanding the psyche through exploring the worlds of dreams, art, mythology, religion and philosophy. Although he was a theoretical psychologist and practicing clinician, much of his life’s work was spent exploring other areas, including Eastern and Western philosophy, alchemy, astrology, sociology, as well as literature and the arts. His most notable ideas include the concept of psychological archetypes, the collective unconscious and synchronicity.

Issues of MindControl – Dr. Rauni-Leena Luukanen Kilde – Nyhetsspeilet.no

The boys from Nyhetsspeilet has done a very good video-interview.  See it!

See the rest of it here:

http://www.youtube.com/user/beastofeast

Visit also:

http://www.nyhetsspeilet.no/category/video/

David Lynch: Consciousness, Creativity and the Brain

http://www.davidlynchfoundation.org/catching-the-big-fish-meditation-consciousness-and-creativity.html

Invincible Defense Technology

Norwegian troops practising Invincible Defense Technology in the late 1970’s. from Mannskaps Avisa.

A New Defense Model

Is there a better way? Perhaps. A new defense model is emerging — one based on prevention rather than fear. Using group meditation, the technique, known as invincible defense technology, can actually prevent an enemy from arising by reducing collective stress in society. Psychologist Dr. David Orme-Johnson, is the Director of Research at the Institute of Science, Technology, and Public Policy (ISTPP) at Maharishi University of Management in Fairfield, Iowa. Orme-Johnson explains that collective stress is the sum total of individual stress. The individual is the basic unit of society, he says. When stress, tension, and fear build up in the individual, the rest of society is degraded as well.

ISTPP scientists, including Orme-Johnson, assert that society’s collective stress is the root cause of conflict and terrorism. If collective stress is high, fear and anger thrive in the population. Ethnic hatreds flare, old wounds open, and distrust festers. Territorial, political, cultural, and religious differences become more difficult to resolve creating seemingly endless chains of conflict.

Conflict Fuels More Conflict

Orme-Johnson points out that nothing our government does now addresses the cause. On the contrary, he says, forceful response to conflict increases the problem. “Fear in the world spurs arms build up and the development of arms technology, which only causes more fear,” he says. “Disarmament is not realistic because no one can rationally disarm when facing an armed aggressor.”

Prevention Wings of the Military

To counteract this fear and promote peace, scientists at ISTPP are encouraging every country to spend about one percent of the military budget to implement an invincible defense technology program that they are calling Prevention Wings of the Military. Soldiers would be given one additional duty: to practice the Transcendental Meditation (TM) program daily in large groups. The theory is that this would result in more peaceful world.

Read More:  http://www.davidleffler.com/explanation.html

Related links:

http://www.invincibledefense.org/technology.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Frithjof_Schuon

http://www.totalhearthealth.info/

http://www.vediccity.net/