Hidden History: Klaus Dona (Project Camelot)

Klaus Dona comes from the art world. As Art Exhibition Curator for the Habsburg Haus of Austria, Klaus has organized exhibitions world wide. With this background his approach to archeology is unconventional. He has traveled the world in search of unique and unexplained findings. Intrepid and unrelenting he is on a mission to bring to the eye of the public such finds as giant bones, crystal skulls, carvings and sculptures in forms that do not fit into the contemporary view of our timeline.

We spent an afternoon with him in Vienna talking at length about his process, his particularly stunning finds and why he is motivated to pursue this unusual vocation. Staunchly open minded, he refuses to retreat in the face of skepticism and doubt. Low on funding, he presses on to discover the real mysteries, going down through the centuries and excavating artifacts that science does not allow for, proving the existence of physical proof that humanity has barely grazed the surface of our heritage here on Earth.

Pastor says he’s the Anti-Christ

Live Leaks Link (LLL)

Angels & Demons …appears in photographs

UCTV: Order from Chaos – The Birth of the Solar System

The solar system formed from a cloud of interstellar gas and dust cloud about 4.6 billion years ago. Life began on earth about 3.5 billion years ago following a period of intense bombardment by asteroid fragments and comets, intense volcanism and finally development of a stable crust and a hospitable atmosphere. Thanks to more powerful telescopes and other state-of-the-art observational methods, we can now see “stellar nurseries” and young stars at various stages of formation. In this talk well learn what triggers star formation in clouds, circumstellar disks and planet formation within the disks, and well discuss early life on earth.  John Bradley & Dan Burns.

Ron Paul: State of the Republic Address

Congressman Paul speaks on where we are as a nation and where we need to go. Text of speech can be found at www.house.gov/paul under “Speeches and Statements”

See Part 2 and 3.

Ron´s youtube-channel: http://www.youtube.com/user/CongressmanRonPaul

Nassim Haramein: Crossing the Event Horizon 2 – The Sun, Another Cycle Begins

Check the Sun´s activity and energy-level realtime yourself at:  http://www.n3kl.org/sun/noaa.html &  http://umtof.umd.edu/pm/

And for more on the Solar-cycles go to:  http://www.ucar.edu/news/releases/2006/sunspot.shtml &  http://www.swpc.noaa.gov/SolarCycle/SC24/index.html

Liberatorium: Fremtidsutsikter for mat og klima

Det blir svært interresant å se på de kommende tallene i mars/april; om hvordan vinterens avlinger har utviklet seg.  USDA (det amerikanske landbruksdepartementet) og bøndene forteller vidt forskjellige historier om hvorvidt matproduksjonen blir fantastisk (USDA) eller katastrofal (bøndene).  Amerikansk vinterhevete er et viktig bidrag til verdens matforsyninger. Det er nærliggende å tro på de som faktisk sitter på traktorene, og ureasalget var uvanlig lavt i fjor, noe som tyder på at det ble plantet lite.

Det kommer også stadig inn meldinger fra rundt om kring i verden om feilslåtte avlinger pga. kulde og tørke.  India har allerede innført forbud mot mateksport, og problemene vil øke i omfang ettersom den globale nedkjølingen blir kraftigere i årene fremover. NASA spår gradvis nedkjøling minst frem til år 2022, og kanskje så lenge som 50-60 år. (“The slowdown we see now means that Solar Cycle 25, peaking around the year 2022, could be one of the weakest in centuries”). De globale matvarelagrene er samtidig på laveste nivå siden tidlig på 1950 tallet, og den gjennomsnittlige storby har forsyninger til ca tre dagers forbruk.

Økonomiske parametre blir trolig snart snudd på hodet, hvor verdens nasjoner i stedet for å gjøre stadige forsøk på devalueringer for å styrke sin eksport, heller vil prøve å revaluere for å gjøre matimport billigere.. Det vil være signalet på at ting virkelig holder på å gå galt.. at f.eks. kineserne, (som har valutareserver og dermed muskler til dette) styrker sin valuta for å kunne fø på sin befolkning. Dette kan for eksempel utløse en krig mellom Etiopia og Eritrea. Erik Solheim og han’s meningsfrender vil ende opp med millioner av liv på samvittigheten; å konvertere mat mat til biodiesel er et indirekte folkemord! ..håper bare at det ikke er med overlegg. Disse menneskene er fiksert på ideen om en såkalt overbefolkning. FN utarbeider stadig mer ekstreme planer for å redusere verdens befolkning, og ønsker en global ettbarnspolitikk sammen med sterilisering av de fattige.

I tillegg til klimaendringer og globale gjeldsubalanser (en lang rekke nasjoner er teknisk konkurs!), har vi også demografiske trender som jobber imot en økonomisk innhentning. De industrialiserte nasjonene vil etter 2012 få en voldsom økning i antall pensjonister i forhold til antall unge mennesker i arbeidsfør alder når de store etterkrigskullene gradvis pensjoneres. Et politisk opprør blandt unge mennesker, med krav om å senke skattene og å samtidig heve pensjonsalderen, kan forventes.. den perfekt storm er på vei. Eventuelle revalueringer er verdt å følge med på.. pluss selvfølgelig å holde et øye med prisene på agro:

http://www2.barchart.com/mktcom.asp?code=BSTK&section=grains

Resources: