Anthony Sampson

Anthony Sampson

En omtale av bøkene “Seven Sisters” om oljeselskapene, “Arms Bazar” om våpenindustrien og “The Moneylenders” om finans og bankindustrien.

Alle bøkene er skrevet av engelskmannen Anthony Sampson, som har lang erfaring som journalist. Han var også sekretær for den FN-nedsatte Brandt-Nor/Sør-kommisjonen på 1970-tallet, så han har hatt nær kontakt med ledere av flernasjonale industrier.  Han bodde 25 år i Sør-Afrika og kom tilbake til London på slutten av 1950-tallet.  Forfatteren han en fengende fortellerstil og formulerer seg godt.  Spennende lesing, humoristisk, sitater, anekdoter -og deprimerende avsnitt.  Flere navn på sentrale aktører i de respektive industriene går igjen i alle tre bøkene.

Sampson beskriver de multinasjonale selskapene / kapitalismen på deres premisser uten å være misjonerende, men måten han forteller historien på viser at han er sterkt kritisk til den herskende moral, på tvers av alle demokratiske idealer.  Han viser hvordan disse menneskene/som resten av verden, er fanget i en økonomi som er korrupt.  Det er mange henvisninger til supplerende litteratur, biografier osv.  Bøkene er både spennende og interressante for den som søker svar på hvordan verden fram til våre dager er blitt skrudd sammen.

SEVEN SISTERS

De store oljeselkapene og deres virksomhet.

“Fortjenesten på olje ser ut til å følge en usynlig rørledning rett i private lommer.”
– Lloyd George 1920

“Feilen med USA er at man ikke kan vinne et valg uten oljeblokken, og man kan ikke styre med den.”
– FD Roosewelt 1939

I SevenSisters presenterer forfatteren oss for en både dramatisk og forunderlig historie; Historien om oljekapitalens verdensomspennende makt og innflytelse på det politiske og menneskelige plan. Hvordan har det seg at verdens største og viktigste industri er dominert av syv selskap? Hvordan kan vestlig regjeringer overlate en rekke diplomatiske funksjoner til disse selskapene? Han viser også hvordan USA spiller på to hester i f.eks. midtøsten. Alle svarene kommer ikke alltid like tydelig frem, men kjenner man noe til hvordan kapitalismen og innviede herreklubber fungerer på topplan, er dette ingen stor gåte. Byråsjefer, departementsråd og andre embedsmenn i statlige byråkratier, mange med samme ring, og som i brevs form gjerne tiltaler hverandre som “broder”, er den grå eminense i de fleste av selskapenes hjemland.

Det er mange gode karakteristikker av oljemagnater opp gjennom historien, intervjuer med alt fra Sjahen av Iran til Rothchilder, Rockefellere og saudi-arabisk kongelige. Sampson stiller også spørsmålstegn ved produsentlandenes tilsynelatende kontroll over egen oljeutvinning, etter oljekrisen på 1970 tallet. Forfatteren er aldri lettvint eller overfladisk, men underbygger alt han presenterer.

VÅPENBAZAREN

Rustningsindustrien, salg og bestikkelser i internasjonal våpenhandel.

“Våpen betyr pengesystemets logikk i den ytterste konsekvens.”
– Steven Spender

Våpenbazaren er en bok om våpenhandel slik den har utviklet seg fra Alfred Nobel og Fredrik Krupp` dager (ca1850) og fram til det enorme oppsvinget som startet for ca 30 år siden i midtøsten. Den handler om Dassault, Vickers, Northrop, Lockheed-Martin og statlige regjeringer/utenriksdep, -agenter, prinser, statsministere, skandaler og virksomhet man aldri hører om i norske media. Avsløringene i USA om Northrop og Lockheeds virksomhet verden rundt representerer et sjeldent kildemateriale og har avdekket et nett av korrupsjon og bestikkelser verden over, likedan med engelske og franske våpenselskap. Hensynsløse salgskampanjer og naiv sløsing med kjempesummer.

Boka viser hvordan våpenselskapene i sine fremstøt internasjonalt er blitt stadig tettere knyttet til offentlige personer i sine hjemland. [For Norges del: Kongsberg, Raufoss versus LO / Kongehuset(norsk export) og avgående (angreps)forsvarstopper som ansettes i bilfirmaet Rhøne-Selmer ! Lockheeds kontakt.]

Sampson retter også søkelyset mot våpenoppbyggingen i den 3. verden hvor våpenoppkjøp oftere blir bestemt av produsentlandenes eksportinteresser enn av kjøpernes forsvarsbehov. Ved hjelp av et bredt spekter av tilgjengelige dokumenter og kilder, tegner Sampson et finkornet og nyansert bilde av hvordan internasjonal våpenhandel har utviklet seg, og hvorledes selskaper/selgere er blitt fanget i systemer av en nådeløs konkurranse. Også hvordan regjeringene i hjemlandene ofte stimulerer selskapene til økt produksjon og eksport for å bedre økonomien/handelsbalansen. Han tar også for seg “problemene” med kontroll av våpensalg og antyder hvordan konkurransen på våpenmarkedet og ukontrolert oppbygging kan begrenses, men ikke avskaffes. Gjennom samtaler med en rekke av våpenindustriens ledere gir han en levende skildring av dette spesielle miljøet og de motiveringer som har drevet disse mennene dit de er.

THE MONEY LENDERS

Bankers in a dangerous World.

“Ingen formaning kan redde et samfunn som har bestemt seg for å bli rik i en fart.”
– Lord Overstone 1870

“Den prosessen bankene følger når de skaper “nye” penger er så enkel at ingen vil tro det.”
– JK Galbright

Tredje bok handler om det internasjonale bankvesenet/kapitalismen. Boken gir en historisk oversikt over utviklingen fra 1400 tallet og framover med særlig vekt på rollen i internasjonal politikk. Banker flytter milliarder over grensene og har makt til å slå hele nasjoner konkurs (f.eks Island). Finans- og bank-kriser har kommet med jevne og tettere intervaller helt siden bankvesenet ble satt i system i Europa. Boka gir mange fakta om internasjonal banking inkludert WB og IMF.

Forfatterns interesse for den rolle internasjonale bankdirektører spiller, fikk han ved hjemkomsten fra Sør-Afrika til London, der han opplevde kontrasten mellom den usikre verden i de svarte bysamfunn i Afrika og de sikre vurderingene gjort tusen mil borte. Sampson har for det meste konsentrert seg om det politiske elementet, og brukt de tradisjonelle metodene journalister bruker:
-snakke med stort antall bankfolk og politikere,
-beskriver/intervjuer skarpt og nyansert ledende personer innen banking (f.eks Rockefeller og McNamara)

Finansfyrster har ikke vært favorittemne hos journalister, forfattere og dramatikere. Skives det om bankfolk tendenderes det til å beskrive dem som onskapsfulle figurer som feks. Shylock hos Shakespeare. Trollope, Zola og Dreiser har skrevet mer om de uvørne som fort blir rike og går konkurs, enn om den stabile og lukkede livsførsel til finansmagnatene som låner ut andre folks penger, industriellt. Styremedlemmer og bankdirektører beskriver sin verden i metaforer og abstrakte formuleringer, som om renter og inflasjon og konsekvensene av det, er narturgitte fenomen. Dette er en holdning som massemedia og utdanningsinstitusjoner idag er med på å opprettholde.

—————————————-
Bøkene er oversatt til norsk og utgitt på Tiden forlag rundt 1980, men er høyaktuelle fortsatt idag. Så mye har ikke verden forandret seg. De samme mekanismene som dengang, griper fortsatt inn i hverandre. Deichmann har også bøkene.

Stopp HAARP!

Img_4881_med

Regn regn regn! Stort sett hver dag er været over Østlands-området HAARPet.  Derfor er det regn og kaldt i August, skyer som ikke beveger seg på flere dager,  17 grader og snøfritt i Februar, giftig luft hele tiden, og stort sett meget skiftende og Schizophrent vær-mønster.  Dårlig vær i helgene for å gjøre folk deprimert bl.a. om våren.  Det går også et værskille over Sinsen-krysset.  Vi mistenker Globusen i Østmarka og Tryvann som generatorene, og en linje mellom disse passerer ca. midt i Sinsenkrysset.  Noen venner på vei til Svinesund i sommer fortalte at den hel-dekkende tåkeskyen over Østlandet stoppet midt på broen til Sverige, merkelig nok.  Der får vi nok ikke kødde med været, kun innenfor riksgrensen kan psykopatene gjøre som de vil!

Jeg har selv ligget på taket i solen og sett hvordan skyene begynner som små marmorerte tråder på himmelen, ligge pent og pyntelig ved siden av hverandre og vokse til de plutselig er store nok.  Deretter beveger de seg ikke i det hele tatt på mange timer.  Det er som om et teppe blir vevd over himmelen, og et skylag dekker Oslo sentrum resten av dagen.  Skylaget befinner seg også i et sjikte av atmosfæren som er svært unaturlig og utrolig nok nytt sted for skyer å oppholde seg i.  Dette ble det skrevet litt om i avisene i sommer også, men helt uten bunn og forklaring selvfølgelig.

HAARP/EISCAT er noe alvorlig dritt, og overgår CO2 problemet 10 høye ganger minst, og MÅ STOPPES snarest!  CON oppfordrer til sabotasje av HAARP anleggene siden de utelukkende brukes til population control og andre militære/degenererende formål.

Orgonitter er våpnet man bruker!  Man graver dem ned ved mobil-antenner og HAARP-master  og andre steder med ekstremt dårlige energier, som fengsler og sykehus.  CON tror ikke på å spre frykt, derfor følger vi opp med positive måter å løse problemene vi står over på.

Her har du en HAARP-kyndig sin advarsel, Dr. Nick Begich:

“Angels still don´t play this HAARP”

13. Desember (merk dagen!) 2006, var det utrolig Nordlys over Oslo.  Aurora Borealis fenomenet den kvelden var ekstremt.  Det var som bølger av grønt lys bare rullet og rullet over himlen i mange timer.  En dag, mye senere, gikk det opp for meg at det var HAARP og ikke ett naturlig skue.  Men utrolig var det lell!  Barne-TV har en annen forklaring, men det er nok en kombinasjon av begge fenomenene tror jeg.

EVENT: ÅPENT FOLKEMØTE ! med Per Aslak Ertresvåg i Gvannes, Sauherad.

200903192005462

ÅPENT FOLKEMØTE !

Foredrag/møte med Per Aslak Ertresvåg , forfatterenav bøkene

”Makten bak makten” og ”Sov mitt lille Norge”

Hvem eier virkeligheten??
Vi blir lurt. Det finnes en skjult agenda i Norge og i verden.
(se http://www.nyhetsspeilet.no/ )

Program:
· Ny verdensorden (New world order)
· Bilderbergerne
· Mind controll (styring av våre tanker, følelser, handlinger)
· Bevissthet
· Samtale i plenum/deling av tanker, tro, følelser
· Visjonen – håp, vilje, glede, framtid

Tid: Torsdag 3. september kl. 19:00

Sted: Klevar skolen (gamleskolen)

Gvannes, Sauherad

Arrangør: Audhild Østgård
Telefon: 35957594 / 48141341
Non profite/gratis VELKOMMEN

October 28, 2011 – Not 2012! (by Carl Johan Calleman)

The Tortuguero Monument 6 and the Mayan end date.

undrwrlds

When I started my independent research on the Mayan calendar late in 1993 not a single inscription from the ancient Maya was actually known which would describe what would happen at its so-called end date. All that was known were the various descriptions of the beginning date of the Long Count, notably in the inscriptions in Palenque, which said that the First Father then “erected the World Tree”. Irrespective of this dearth of information, I started to develop my theory about the nine levels of evolution, the nine underworlds, and the various days and nights that generated their wave movements. I simply assumed that the significant Mayan pyramids had been built in nine steps because they were symbolic of nine levels of creation, each effected by seven days, or seven creation gods. I then found that with such a model an enormous amount of historical facts started to make sense if they were seen as results of cosmic energy shifts. This however could be seen to be true only if the nine levels all ended at the same time, similarly to how some of the Mayan pyramids had a straight back. It thus seemed obvious that the understanding of such energy shifts must have been the basis of the prophetic tradition of the Maya. This was of course not how traditional Mayanism saw it, which essentially treated the calendar and the various deities associated with it as superstitions. Yet, I came from a different scientific tradition, and was primarily interested in if the Mayan time cycles and deities were true reflections of reality. In the beginning of my scientific carreer in the seventies I had thus been mentored by a member of the Nobel committes in Stockholm and had then at least indirectly seen how science operates from what arguably is its highest level. This meant among other things zero tolerance for making up theories from “beliefs” without empirical facts to back them up and constant emphasis on experimental reality checks. At least professionally this has remained my mind set ever since and the fact that some people believe that Jesus was born on December 25 or that the Mayan calendar ends on December 21 does not constitute proof for me that this is actually the case.

The idea that there were as many as nine Underworlds was for a long time criticized by some who said that there was only one cycle of a longer duration in the Mayan calendar system, namely the 5,125 year Long Count. Yet, already then there were some indications that the Maya had recognized nine steps of evolution. It was for instance known that the Long Count was sometimes referred to as ruled by the Six-Sky-Lord, indicating that it was the sixth level, and that there were names for time periods beginning with that of the first of the nine levels, the hablatun. Based on these indications of nine levels I proposed my theory since it could be empirically substantiated from human history even though some thought that it was not orthodox enough. Somewhat later, in 1996, Mayanists however started to decipher Monument 6 in Tortuguero, only some 50 kilometers west of Palenque, which would further strengthen my model of nine levels of evolution. For the first time an inscription was found that seemed to refer to what would happen at the end date at least from the perspective of a Mayan king around AD 670.

tortuguero

The text segment describing the descent of
the Bolon Yookte from the Tortuguero monument 6.
Drawing by Sven Gronemeyer.

More broadly this inscription only gained attention in 2006 and its final text according to David Stuart, who is an expert on Mayan glyphs, reads essentially like this: Tzuhtz-(a)j-oom u(y)-uxlajuun pik (ta) Chan Ajaw ux(-te’) Uniiw. Uht-oom ? Y-em(al)?? Bolon Yookte’ K’uh ta?

or translated to English: “The Thirteenth ‘Bak’tun” will be finished (on) Four Ajaw, the Third of Uniiw (K’ank’in). ? will occur. (It will be) the descent(??) of the Nine Support? God(s) to the ?. ”

As is common with such ancient inscriptions they may be difficult to read partly because the glyphs are effaced (which is the case here) and partly because the meanings of the glyphs are not unambiguous. The critical part from our perspective is the deities (or deity) called Bolon Yookte, who at the end date would “descend.” To understand how to interpret this I think it is important to know two things about ancient Mayan deities. The first is that they were not as personalized as for instance Roman or Nordic deities, who were perceived to act more or less as individuals. A Mayan (or Aztec) deity instead typically symbolized a cosmic force associated with a time period and the mythologies of these peoples really describe fairly high level impersonal cosmic relationships. Hence, we know how the ancient day-signs were carried by daybearers, deities that were associated with particular days. Time periods, gods and day-signs were thus more or less interchangeable and it depended on the context how they would be expressed. The second thing to know is that these deities could easily split into several different deities and vice versa depending on whether the context called for the whole or its parts to be expressed. This is almost certainly the case with Bolon Yookte, which can be seen as a whole deity with nine parts or as nine parts constituting a whole. Bolon Yookte is at the same time a whole and its nine parts because Mayan cosmology is essentially holistic and looks upon everything in creation as connected.

John Major Jenkins in 2006 wrote an important and interesting article about the Bolon Yookte: Comments on the 2012 text on Tortuguero Monument 6 and Bolon Yookte Ku, http://edj.net/mc2012/bolon-yokte.html, where he summarizes epigraphic information about this deity called Bolon Yookte, which according to the abovementioned inscription will descend at the Mayan end date. Among other things he cites an article by Gillespie and Joyce that states that Bolon Yookte was called “the God of the Nine Steps” and also that this was a deity that was present already at the beginning of creation as can be seen from the famous Vase of the Seven Lords. He also cites Eberl and Prager, who said that the Bolon Yookte was associated with the underworld, wars and conflict. Really what this is telling us is that the structure of Nine Steps of evolution, Nine Underworlds, has existed from the very beginning of creation, what we in modern terminology would call the Big Bang. The Tortuguero Monument 6, and Jenkins study of their meaning, thus provides a perfect verification of the theory I proposed fifteen years ago. The Bolon Yookte are the Nine levels of evolution carried out by the nine underworlds. These nine Underworlds are then obviously also associated with the Seven Lords of Creation (the seven DAYS) as can be seen from the famous Mayan vase. Moreover, as we know from history, all of these Underworlds are associated with conflicts and wars, since shifts in cosmic energies generate shifting balances of power and as a result, warfare. To me, the relationships between these Mayan deities provide a model of evolution that has been verified by massive empirical evidence. Because of this connection to reality this is crucial information for humanity at the present time and not mere mythical relationships.

What this inscription means is that on the end date there is not just one cosmic power that will manifest, but Nine and that these were symbolized by a Nine-Step pyramid that was Bolon Yookte – The God of Nine Steps. It is also clear from Jenkins’ article that Bolon Yookte was associated with the World Tree, which especially my forthcoming book The Purposeful Universe will demonstrate as the source of all creation – not as a myth, but as a reality. In light of the Tortuguero monument I feel the model of Nine Underworlds and Thirteen Heavens can only be denied by someone, who completely ignores not only the actual Mayan inscriptions, but also the massive empirical evidence of how the Mayan calendar system is connected to reality. If instead this body of evidence is recognized it is however easy to see how in their mythology the Maya would interchange deities, time periods and cosmic energies in a way that can now help us make sense of evolution and how it has played out in biological and historical reality.

The Bolon Yookte, the Nine-step God with its Nine Underworlds, as this is symbolized by the Pyramid of the Jaguar in Tikal. The Nine Underworlds will all be completed, “the Bolon Yookte will descend”, at the same time and to symbolize this synchronistic event the pyramid has a straight back. Photograph by the author.

The verification from the Tortuguero monument that the ancient Maya looked upon the end of creation as the simultaneous descent of Nine different deities, or manifestation of nine cosmic forces, is however very timely as we are now on the eighth level of evolution and soon about to climb up one step to the ninth level, the Universal Underworld. It is not an exaggeration to say that for many people now their future will directly depend on knowing exactly how the energies of these nine levels will be playing out. Today it is thus crucial to know about this basic structure of evolution, Nine Underworlds and Thirteen Heavens, and the exact timing of activation of the different wave movements of creation. That nine deities will descend (nine cosmic forces manifest) simultaneously at the end date is thus no longer an unorthodox idea, but instead the only meaningful explanation that can be given to Tortuguero monument 6. What this means is also that the Bolon Yookte mentioned at the Tortuguero monument is not about a single event occurring only at a specific date. It is instead about nine different wave movements, each generated by the Seven Lords of Creation (the seven days in each Underworld) going back to the beginning of the universe (the Big Bang) when, as Jenkins also points out, Bolon Yookte was already present. Thus, any viable theory about the meaning of the Mayan calendar needs to be able to account for such long term evolutionary processes, spanning up to 16.4 billion years. As a consequence, serious researchers need to take their focus off from what might happen on a single day, the end date, since this can only be understood in a much larger context. From this perspective it is thus a problem that especially many American “experts on 2012”, along the lines of the upcoming Hollywood movie 2012, have committed themselves to some physical event that they associate with the singular December 21, 2012 date, such as a pole shift, a galactic alignment, a volcanic eruption, an asteroid impact, a solar flare or some other (usually not very well-founded) idea of what may happen on this particular day. Given the total unreasonableness of such ideas, especially in light of the Tortuguero monument, is it not time that they instead start considering an evolutionary model for the Mayan calendar that is consistent with this monument? “2012” has for too long been a playground for pseudo-science and the many unfounded “singular day” ideas blur the fact that the end scenario of the Mayan calendar is really about a socio-economic transformation resulting from processes influencing human consciousness. It is thus about the human beings themselves and how we co-create the birth of a new world and not about any geological or astronomical event that we only would be observers of anyway.

There is of course a reason that, as I pointed out before, no one advocating the October 28, 2011 end date has ever advocated or been lured into advocating that this date would be “the end of the world.” This is that this date emanates organically from an evolutionary process and is not associated with any real or purported physical or astronomical event. It is simply the day when the universe after nine major quantum steps, starting with the beginning of the universe, attains its highest energy state and there is no logical reason that this would mean the end of the world. It is just an evolutionary completion point when Bolon Yookte fully descends. When it comes to the many events that have been purported to be associated with the singular December 21, 2012 date on the other hand it is not surprising that they invite speculations about the end of the world. If you for instance propose that this end date is about a pole shift or a giant burst of gamma rays from the galactic center, why should people not believe that this could be the end of the world? To propose physical events is like asking for the mainstream media to create fear and hopelessness around the real transformation that is about to occur.

I thus believe it will be people at large that will suffer most from the neglect of the understanding we may gain from the ancient Maya, which as we have seen speaks about the fulfilment of a composite of nine evolutionary forces, the Bolon Yookte Ku, and not what happens on a single day. Because of all the confusing information focusing on December 21, 2012 that is already out there I feel however that people will start to align with the true end date of October 28, 2011, not because they realize that the energetic end date logically must be 13.13.13.13.13.13.13.13.13 13 Ajaw or that the 4 Ajaw end date was the result of politics much like the placing of the birth of Jesus at December 25 by the Christian Church. People are instead likely to come to accept the October 28, 2011 date in practice simply because they will not be able to deny the actual wave movement of energies that they themselves are experiencing, especially in the socio-economic realm. Yet, for those seeking to consciously co-create the birth of a new world a knowledge of how the cosmic energies lead up to the October 28, 2011 date will be instrumental, simply because without it no understanding of how the new world will be born, and how this is timed, will be possible. Hence, the activation of these energies, and their preparatory phases in the Galactic and Universal Underworlds will, as always, take place according to a very precise relative timing until the Bolon Yookte, the nine underworlds, will “descend”, manifest fully, and create the foundation for a millennium of peace – the end of the Shift of the Ages.

Seattle, August 19, 2009 (6 Ajaw)
Carl Johan Calleman

Original post here: http://www.calleman.com/content/articles/the_tortuguero%20_monument.htm

More on his homepage: http://www.calleman.com/

Barcelona Exopolitics Summit Speakers Panel by Project Camelot, 23 July 2009

District 9 – Sophisticated New World Order Propaganda

Les “District 9 – A Science Fiction Film With Sophisticated New World Order Propaganda” fra Rogue Government. Her er ihvertfall en som gleder seg til denne filmen.

Se traileren for filmen her.

Dr. Rath on German medical industry, politics and Nazi history

(For our German and Polish readers.)

Parts 1-4:

Feel free to make Norwegian or English subtitles to this!

Picture 3

http://www.profit-over-life.org/

http://www4.dr-rath-foundation.org/